09.12.2011, kategorie: Titulní stránka

Setkání nad evangeliem podle Lukáše

Setkání nad evangeliem podle Lukáše

Bylo to už potřetí, co jsme se v našem knihkupectví sešli u knihy Nad evangeliem... Bylo by však lepší a přesnější říci, že to, kolem čeho se pokaždé scházíme, není tato ediční řada z nakladatelství Paulínky, nýbrž samotné evangelium, jež se zrodilo v lůně společenství těch, kteří uvěřili v Krista – tudíž v církvi.

Tentokrát to bylo evangelium Lukášovo. Proto naším hlavním hostitelem nebyl ani tak Silvano Fausti (a jeho kniha), ale evangelista Lukáš (se svým evangeliem). Roli Silvana Faustiho a jeho knih bychom mohli přirovnat k roli tlumočníka. Tak jako tlumočník tlumočí poselství z jednoho jazyka do druhého, podobně i Silvano Fausti tlumočí evangelní poselství, které bylo sepsáno někdy v 80. (až 90.)  letech po Kristu, do jazyka, mentality a situace nás, kteří žijeme v 21. století.

Z tohoto důvodu jsme si „troufly nezrušit“ setkání, byť  pro náhlé onemocnění nemohl být přítomen pan doktor Brož (biblista a překladatel této knihy), jenž se měl ujmout hlavního slova během večera. Nicméně – jak věříme – Boží slovo má moc, jež přesahuje moc slov pouze lidských. A proto se tato "prezentace" konala i tak.

Mikrofonu se ujala s. Anna a v první části uvedla přítomné do Lukášova evangelia, i v kontextu s dalšími evangelii. V druhé části následovalo lectio divina nad vybraným úryvkem "Návštěva Panny Marie u Alžběty" (Lk 1,39-45). Hudebně večer doprovázela slečna Ludmila Pavlová a několik členek ze sboru od sv. Gabriela.

Jak už bývá zvykem, v ten večer jsme knihu nabízeli s 15% slevou, což bylo mnohými oceněno.

 

Závěrečná modlitba večera

Pane, v těchto dnech, kdy se připravujeme na slavení tvého narození, ale i na tvůj druhý příchod ve slávě, daruj nám tentýž postoj, kterým se vyznačovaly Maria a Alžběta, o nichž nám vypráví evangelista Lukáš. Daruj nám otevřené srdce, které dokáže slyšet tvé slovo. Daruj nám ochotné srdce, které neotálí, když nás tvé slovo vybízí vydat se na cestu. Daruj nám srdce pokorné, které vidí naši lidskou nehodnost ve srovnání s velikostí tvého daru. Daruj nám srdce schopné úžasu nad velikostí tvé lásky. 

***

Poslechněte si on-line a nebo si stáhněte...

1. část

Ke stažení  ZDE

2. část

Ke stažení ZDE

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Prezentace Nad evangeliem podle Lukáše
Prezentace Nad evangeliem podle Lukáše

06.12.2011 14:00

Počet fotek ve fotogalerii: 8

Fotogalerie Zobrazit fotky Prezentace Nad evangeliem podle Lukáše

 
Nahoru