10.02.2011, kategorie: Titulní stránka

Sestřenky slaví

Sestřenky slaví

V den památky svaté Scholastiky (10. února 1924) blahoslavený Jakub Alberione, zakladatel Paulínské rodiny, založil v italské Albě Kongregaci sester Učednic Božského Mistra.

Kongregace sester učednic Božského Mistra je součástí Paulínské rodiny. Podílíme se na společném poslání: „Žít a předávat Ježíše Krista – Cestu, Pravdu a Život. V tajemství církve, Božího lidu, vytváříme komunity, v nichž nasloucháme a sloužíme svým specifickým posláním Pánu v jeho mnohotvárné přítomnosti (v eucharistii, ve Slově, ve svátosti kněžství a v liturgii). Nacházíme se v 28 zemích, na 5 kontinentech.

Naše poslání v církvi se rodí z jediného pramene a má jediný cíl: je jím láska k Ježíši, jenž je živý v Eucharistii, v kněžství a v liturgii. Modlitba, které se věnujeme, zahrnuje nepřetržitou adoraci. Je naší službou církvi. Přimlouváme se za církev, lidstvo a Paulínskou rodinu.

Modlíme se za svět sdělovacích prostředků, aby se evangelium o Ježíši Kristu, dostalo ke všem lidem. Jsme duchovně nablízku kněžím, modlitbou a službou doprovázíme povolání ke kněžství a spolupracujeme na jejich formaci. Naše liturgická centra jsou místy ve službě církvi při hlásání Kristova tajemství, při liturgické formaci Božího lidu, aby se do ní všichni zúčastnění mohli aktivně zapojovat a tak plně prožívat setkání s Pánem. Při hlásání Ježíše Mistra, který je Cesta, Pravda a Život, využíváme různé druhy umění: hudbu, architekturu, sochařství, malířství, ikonografii a další, aby křesťanská komunita žila, modlila se a slavila liturgii v důstojnosti a kráse a uskutečnila plné společenství s Bohem, s bližními a s celým stvořením.

České republice naše "sestřenky" působí v Brně.

 
 
Nahoru