28.06.2013, kategorie: Titulní stránka

Se sv. Pavlem podruhé

Se sv. Pavlem podruhé
Fotosoutěž II.

Po zveřejnění fotografií z letní soutěže se nám dostalo mnoho reakcí, že jste o této "soutěži" nevěděli. Loňské letní kolo bylo zamýšleno pro turisty a poutníky. Možná se však i ve vašem farním kostele a nebo v nejbližším okolí nachází sochy a obrazy apoštola Pavla. A tak do 30. září 2013 vyhlašujeme druhé kolo: foťte (kvalitně) ve vašem okolí a pošlete nám své "pavlovské úlovky" na nakladatelstvi@paulinky.cz.

O tom, jak nejčastěji bývá sv. apoštol Pavel znázorňován, se dočtete na našem webu sv. Pavla v článku Sv. Pavel v umění: http://svatypavel.paulinky.cz/clanky/Sv-Pavel-v-umeni.html

A když už zjistíte, že ve vašem kostele "máte" apoštola Pavla, můžete na jeho přímluvu prosit za náš národ:

Za národ (text z Modliteb Paulínské rodiny)
Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na tento národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Nyní tě z nebe Kristova láska pohání osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a vzbuzuj ve všech srdcích vnímavost pro hlas Božského Mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu cestu, pravdu a život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo. Svatý apoštole, osvěcuj, posiluj a žehnej nám všem. Amen.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies