05.06.2017, kategorie: Titulní stránka

Sdělovací prostředky ve službě evangeliu

Sdělovací prostředky ve službě evangeliu
Rozhovor se s. Rosannou FSP

Neděli před Letnicemi se církev modlí za sdělovací prostředky. Dcery sv. Pavla v nich působí, za ně se modlí a obětují každý den. Nejen o tom mluví s. Rosanna v časopise Nové město.

***

Sestra Rosanna Pennasilico je Italka, ale její život je již téměř 25 let spojen s Českou republikou. Byla u samého počátku komunity paulínek v Praze. Poprosili jsme ji, aby nám přiblížila poslání a téměř pětadvacetileté působení této kongregace v naší zemi.

Zakladatelem paulínek je don Alberione. Mohla byste stručně vystihnout jeho odkaz?
„Blahoslavený don Giacomo Alebrione (4. dubna 1884 – 26. listopadu 1971) si uvědomoval naléhavou potřebu evangelizace a usiloval o to, aby se v církvi používaly ty nejrychlejší a nejúčinnější sdělovací prostředky, které pokrok postupně přináší, a aby skrze ně byl přinášen Ježíš – Cesta, Pravda a Život. Pro tento ideál založil Paulínskou rodinu, deset řeholních insitutů, které jsou ve službě zvěstování evangelia. Spojuje je táž spiritualita, která se opírá o Ježíše Učitele a Pannu Marii, královnu apoštolů.
Cenným dědictvím našeho zakladatele je právě spojení mezi modlitbou  a aktivitou, posláním a spiritualitou. Tak lze svědčit o evangeliu svým životem a zvěstovat ho prostřednictvím sdělovacích prostředků.“

Přál si, aby se světu dostalo poselství evangelia, vtěleného do současnosti. Jak se tato myšlenka odráží ve vašich edičních plánech?
„Naší ediční činností chceme přispět k duchovní formaci dnešních křesťanů a pomoci jim v upevnění jejich víry -  především tak, že jim pomáháme přiblížit se k Božímu slovu a posílit modlitbu, a to drobnými publikacemi dostupnými co nejširší veřejnosti. Stálou pozornost věnujeme také katechezi, a to ve spolupráci s diecézními katechetickými středisky. Nevynecháváme ani formování osobnosti a svědectví života.“

Vydání které knihy vám udělalo radost?
„Především vydání papežových encyklik, protože díky Božímu slovu a církevnímu učení se cítíme být v srdci církve. Radost mám také z edice Nad evangeliem, což jsou komentáře ke čtyřem evangeliím od italského jezuity Silvana Faustiho. Přes dvacet let se věnoval jejich četbě spolu s lidmi ve společenství a pomáhal jim proniknout do hloubky Božího slova a vstoupit do rozhovoru s Ježíšem.“

Kolik knížek paulínky za svého působení v České republice vydaly? Vydáváte kromě knih i něco jiného?
„Doposud jsme vydaly přibližně 500 titulů. Kromě knih máme také e-knihy, DVD, série záložek, pohlednice, přání a též několik audioknih.“

O jaké autory je v současnosti největší zájem?
„Především bych řekla, že velký zájem vzbuzuje papež František, jeho meditace, encykliky a knihy o něm. Jak jsem již řekla, dalším autorem, který si vyžádal velké vydavatelské nasazení, je jezuita Silvano Fausti se svými komentáři k evangeliím. Ocenění ze strany čtenářů nás pozvbudilo, abychom publikovali ve dvou svazcích také jeho komentáře ke Skutkům apoštolů. Z dalších autorů, které je třeba podtrhnout, je to Walter Ciszek, jezuitský kněz, který nám ve své knize S Bohem v Rusku vypráví, jak žil 23 let ve vězení, z čehož 15 let na Sibiři, a Jan Dobraczyński, který ve svých románech, zasazených do biblického a historického prostředí, přibližuje život některých svatých, jako například sv. Josefa nebo sv. Terezie z Avily.“

Jak byste zhodnotila těch téměř 25 let vaší přítomnosti v České republice? Na co ráda vzpomínáte?
„Vzpomínek je mnoho, v mysli i v srdci. Chtěla bych zmínit jen některé velmi důležité momenty. Především možnost mít doma kapli. Jak jsem již řekla, kdyby náš apoštolát nešel ruku v ruce s modlitbou, byla by to jen práce, pro kterou by nestálo za to dát život. Pak bych chtěla připomenout otevření knihkupectví v současných prostorách v areálu kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Je to pro nás dar, že můžeme využívat tohoto centrálně položeného místa. Díky tomu se k nám lidé mohou snadno dostat. Důležitým momentem byly také sliby dvou místních paulínek. To bylo pro nás potvrzením, že i v této zemi se může naše charisma vtělovat a kvést.“

Jaké výzvy před vámi stojí, jaké máte plány – vy osobně a vaše komunita?
„Trvalou výzvou je svědčit svým životem o vztahu s Pánem, který nás povolal a který nás zve k následování a ke zvěstování jeho evangelia dnešním lidem. Právě zvěstování evangelia v dnešní technologické době, která je charakterizována rozvojem internetu a digitálních médií, nás vyzývá k tomu, abychom odhalovaly stále nové cesty, po kterých se může Boží slovo dostat k lidem dneška.“

Za rozhovor děkuje Ludmila Šturmová, redaktorka Nového města 

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies