13.03.2017, kategorie: Titulní stránka

S papežem na exerciciích

S papežem na exerciciích

Zatímco se papež František a římská kurie účastnili letošních exercicií, tak meditace pronesené při duchovních cvičeních v loňském roce právě vyšly v českém překladu. Knihu nazvanou Klíčové otázky evangelia vydalo nakladatelství Paulínky.

„Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, nám ukázala cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom mu pomáhali vtělovat se do tohoto světa, do našich ulic a náměstí…“ řekl papež František na závěr exercicií.

Loňské exercicie pro římskou kurii a papeže Františka vedl italský kněz řádu služebníků Mariiných (servité) Ermes Maria Ronchi. Tematicky byly zaměřené na klíčové otázky evangelia, což se pak stalo titulem stejnojmenné knihy.

P. Ronchi v deníku Il Messagero Veneto popsal telefonický rozhovor, v němž jej papež František poprosil o „laskavost“. „Telefonát mě překvapil a moje první reakce byly pocity úzkosti a pohnutí. Když mi řekl, že mě chce poprosit o laskavost, neváhal jsem mu odpovědět: »Jistě, řekněte cokoliv, co potřebujete.« Když mi pak sdělil, že mě chce vyzvat k přípravě přednášek, snažil jsem se z toho »vykroutit« s tím, že nejsem ten vhodný člověk,“ uvedl P. Ronchi.

Ermes Maria Ronchi se narodil roku 1947, na kněze byl vysvěcen v roce 1973. V současnosti působí při kostele sv. Karla „al Corso“ v Miláně a vede Kulturní centrum Cordia. V roce 2007 připravil texty pro italské národní setkání mladých, kterého se účastnilo půl milionů lidí. Vyučuje teologickou estetiku a ikonografii na papežské teologické fakultě Marianum v Římě. Je autorem četných knih na témata Bible a spirituality.

Letošní exercicie pro papeže Františka a římskou kurii vede italský františkán a biblista Giulio Michelini. Jak informuje vatikánský deník L’Osservatore Romano, tématem letošních exercicií je utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista podle Matoušova evangelia.

Tradici konat exercicie pro římskou kurii mimo Vatikán zavedl papež František, zřejmě po vzoru sv. Ignáce z Loyoly, který ve svých Duchovních cvičeních doporučuje se na tento čas „vzdálit od přátel, známých a všech hmotných starostí“.

Převzato z webu Tiskového střediska ČBK.

 
 
 
Nahoru