28.06.2014, kategorie: Titulní stránka

S apoštolem Pavlem

S apoštolem Pavlem
POTŘETÍ

Ač to nebylo v plánu, i letos nakonec – na popud některých z vás – vyhlašujeme "pavlovskou soutěž". Můžete opět zasílat fotografie z míst, kde tento apoštol národů žil, nebo fotografie jeho soch (maleb, vitráží) z míst, kde žijete či která během léta navštívíte. Naši „soutěž“ rozšiřujeme o vaše osobní svědectví či nejoblíbenější pasáže z pavlovských listů.

Podělte se s námi a následně i s návštěvníky této webové stránky a napište nám. Nejzajímavější odpovědi zveřejníme (nebudete-li proti) a odměníme pěknou knihou. Pište do 31. října 2014 na nakladatelství(zavináč)paulinky.cz. Do předmětu vepište: soutěž s Pavlem

O tom, jak nejčastěji bývá sv. apoštol Pavel znázorňován, se dočtete na našem webu sv. Pavla v článku Sv. Pavel v umění: http://svatypavel.paulinky.cz/clanky/Sv-Pavel-v-umeni.html

A když už zjistíte, že ve vašem kostele "máte" apoštola Pavla, můžete na jeho přímluvu prosit za náš národ:

Za národ (text z Modliteb Paulínské rodiny)
Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na tento národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Nyní tě z nebe Kristova láska pohání osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a vzbuzuj ve všech srdcích vnímavost pro hlas Božského Mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu cestu, pravdu a život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo. Svatý apoštole, osvěcuj, posiluj a žehnej nám všem. Amen.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies