12.05.2014, kategorie: Titulní stránka

S Bohem v Rusku

S Bohem v Rusku
Kdo je autorem?

 

Dnes vyšla kniha ameritského jezuity W. Cizska, jehož proces beatifikace probíhá v Římě...

Beatifikační proces dlouholetého vězně sovětských lágrů, amerického jezuity polského původu, vstoupil do „římské“ fáze. Kauza P. Waltra Ciszka, který zemřel 8. prosince 1984, dosud probíhala ve Spojených Státech. Zahájena byla už v roce 1990, šest let po smrti tohoto Božího služebníka v řeckokatolické eparchii Passaic, s níž byl spojen vzhledem k  východnímu obřadu a následně, v roce 1996, byla přenesena do Allentown, odkud pocházel.

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci v Rusku a  přijal východní obřad. Když vypukla II. světová válka, byl právě v polské oblasti obsazené Rudou armádou. V roce 1940 byl zatčen a dalších 23 let vězněn sovětským režimem, z toho 15 let na Sibiři. Teprve v roce 1963 se mohl vrátit do Spojených států, výměnou za dva sovětské agenty.

V roce 2006 diecéze Allentown předala Kongregaci pro svatořečení svazek materiálů o P. Ciszkovi, obsahující mimo jiné jeho vlastnoručně psané vzpomínky a 45 svědeckých výpovědí. V minulém roce byla dokumentace doplněna z jezuitských archivů ve Spojených státech a v Římě. V  současné době postulátor připravuje tzv. positiv, tedy dokumenty podloženou biografii ukazující heroické ctnosti Božího služebníka. 

 

 
 
Nahoru