02.05.2018, kategorie: Titulní stránka

Růžencový šampion

Růžencový šampion

Nedávno ve Spojených státech vyšla kniha o růžencových šampionech. Mezi 26 postav světců a významných postav církve byl zařazen i náš zakladatel bl. Jakub Alberione. Copak tam o něm píšou?

***

Blahoslavený Jakub Alberione se narodil v severní Itálii a stal se jedním z největších průkopníků v oblasti katolických médií. Když se jej učitel na základní škole zeptal, čím by chtěl být, až vyroste, odpověděl: Budu knězem. Jakub Alberione vystudoval teologii, obhájil doktorát a nějaký čas působil v semináři jako profesor a spirituál. Horlivě toužil zapojit sdělovací prostředky do šíření evangelia, a proto založil Paulínskou rodinu s deseti instituty – pro kněze, řeholníky a laiky.

Ve své době byl první, kdo používal sdělovací prostředky při hlásání evangelia. Jeho úsilí se těšilo tak velkému respektu, že byl zván na různá zasedání druhého vatikánského koncilu jako teologický konzultant.

K obdivovatelům Alberionova díla patřil i blahoslavený papež Pavel VI., který jej navštívil na jeho smrtelném lůžku. Jakub Alberione zemřel hodinu po papežské návštěvě. Pohřben byl v římské bazilice Panny Marie Královny apoštolů.

Svatý Jan Pavel II. o něm hovořil jako o prvním apoštolu nové evangelizace a v roce 2003 jej v neděli o svátku Božího Milosrdenství prohlásil za blahoslaveného. Svátek blahoslaveného Jakuba Alberioneho slaví církev 26. listopadu.

Jakub Alberione pěstoval mariánskou úctu již od útlého dětství. Krátce po narození jej matka zasvětila Panně Marii v severoitalském chrámu Panny Marie Květné. Alberione tento chrám navštěvoval během dospívání a strávil v něm spoustu hodin na modlitbách.
Později jako kněz usiloval o to, aby se vše odehrávalo pod Mariiným bdělým mateřským pohledem.

Vliv na jeho vztah k Panně Marii měl blahoslavený Guillaume-Joseph Chaminade, svatý Vincenc Pallotti a papež Lev XIII.

Mariánská úcta vedla dona Alberioneho k osobním obětem a horlivé apoštolské činnosti. Kromě zdůrazňování významu mateřství Panny Marie pro každého křesťana proto vyzdvihoval i důležitost Mariina apoštolského díla. Jedním z jeho nejoblíbenějších titulů Panny Marie byl „Královna apoštolů“.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies