23.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Rozjímání o víře

Rozjímání o víře
Hodnocení Katechetického střediska AP

Autor P. Tadeusz Dajczer je profesorem Teologické akademie ve Varšavě, zakladatelem Hnutí nazaretských rodin a zakladatelem školy duchovního života, která již formovala stovky kněží z celého světa (ti ve zmiňovaných hnutích působí jako zpovědníci a duchovní vůdci).

Kniha Rozjímání o víře je moudrým a laskavým průvodcem na cestě víry, který nenásilně přinutí čtenáře k hlubšímu přemýšlení o tématech: Víra jako účast na Božím životě, Víra jako oddanost, Víra jako důvěra a vydanost, Víra jako uznání bezmocnosti a očekávání všeho od Boha, Obrácení jako rozměr víry, Špetka humoru ve víře, Zkoušky víry, Poušť, Bohaté a skromné prostředky v církvi, Svátost křtu, Biřmování, Eucharistie, Pozorné naslouchání Božímu slovu, Modlitba jako aktualizace víry, Láska jako realizace víry.

Tadeusz Dajczer dovede čtenáře obratně a citlivě provádět jeho vírou na jakémkoli stupni, nevnucuje se, ale dává potřebné impulzy k vnitřním úvahám.

Pokud se čtenář odevzdá s důvěrou vedení autora, bude zcela jistě odměněn hlubším duchovním prožíváním života. Mnohý objeví při svém rozjímání jen dosud tušený půvab neustálé přítomnosti modlitby jako žádoucího vztahu k Hospodinu, v duši se mu vynoří i další poklady, které prospívají růstu ve víře.

Podtituly Role citů a Krize přirozených vazeb třetí části Aktualizace víry pomohou porozumět často zažívané krizi lidských vazeb a mohou významně pomoci při jejich osobním řešení.

Je nutné pochválit překladatele za pěknou češtinu a dovolím si upozornit i na přiléhavou předmluvu biskupa Jiřího Paďoura.

Eva Bartoňová

 

Se svolením převzato z webu Katechetického střediska AP. Zde najdete recenze nejenom na naše knihy, ale i mnoha dalších nakladatelství. Uveřejněné recenze a hodnocení vznikly na základě našich odborných a praktických zkušeností k orientaci katechetů a rodičů. Jjeich autoři tím nechtějí nikoho zavazovat ani nahrazovat církevní schválení.

 


 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies