02.08.2017, kategorie: Titulní stránka

Rozdíly mezi babičkou a dědečkem

Rozdíly mezi babičkou a dědečkem

Ještě jednou vybíráme z knihy Ať žije babička a dědeček! Kniha přináší různá zamyšlení a drobné rady pro rodiče i prarodiče. 

***

Existují rozdíly v tom, jak svou prarodičovskou úlohu plní babička a dědeček. Jeden odborník přirovnává babičku k ministru vnitra, zaměřenému na afektivní stránku, na vztahy mezi členy rodiny, zatímco dědeček by zastával úřad ministra zahraničních (tj. vnějších) věcí, který se zabývá vztahy rodiny s okolním světem. Rámcově by se dalo říci, že když dítě dospěje do upovídaného věku, větší zájem zahrnovat vnouče radami, týkajícími se především školy, života v zaměstnání a financí, projeví dědeček. Babiččina témata k diskusi s maličkým jsou rozmanitá a patří k nim i mezilidské vztahy, jako např. kamarádství a rodinné vztahy.

Babička mívá tendenci udržovat s vnoučaty užší a vroucnější vztahy a nahrazovat rodiče častěji než dědeček. Stává se i to, že babička stráví s maličkým opravdu hodně času a zabere si ho pro sebe natolik, že dědečkovi nezbývá moc prostoru. Totéž chování můžeme pozorovat u některých matek ve vztahu k otci dítěte. Pokud chceme, aby se muži víc věnovali dětem, musíme jim nechat určitou volnost a nesmíme systematicky kritizovat způsob, kterým to dělají. Dítěti ostatně prospívá, když prožívá rozdílné druhy vztahů: naučí se, že i reagovat může různě, a s každým objevuje nové aktivity. Stává se i to, že dědečka nebo otce nijak zvlášť nezaujme kojenec, ale čím je dítě větší, tím je pro ně zajímavější.

V rodinách bez tatínka nebo tam, kde je tatínek často pryč, může dědeček nabídnout stabilní obraz muže, který dítě potřebuje pro svou vnitřní rovnováhu. Bude pro maličkého hrát roli mužského vzoru. Bylo by dobré, aby dítě jako tento vzor poznalo vřelého muže, který se zajímá o druhé, věnuje se jim a navazuje vztahy.

 
 
 
Nahoru