05.06.2010, kategorie: Titulní stránka

Rok kněží sice končí...

akční nabídka

Na závěr Roku kněží...

Rok kněží sice oficiálně skončí 11. června, ale události poslední doby nám ukazují, že je stále třeba pamatovat v modlitbách na kněze a nová kněžská povolání. A nejen se modlit, ale umět jim i pomáhat a stát nablízku...

Svědek Boží lásky - život Jana Marii Vianneye: Kniha vypráví o podivuhodném životě prostého faráře, který kdysi jen tak tak složil zkoušky a kterého představení raději odsunuli do zapadlé farnosti Arsu. Během deseti let se stal nejvyhledávanějším zpovědníkem Francie. Vedle sebe jeho životopis a četné autentické úryvky z jeho kázání. Další informace: Svědek Boží lásky

Knihu, která vyšla znovu v dotisku, nyní nabízíme za akční cenu 88 Kč (platilo do 11.6.2010)

 

Další tituly, které máme nadále v nabídce:

Myšlenky o kněžství - Benedikt XVI.: Tento útlý svazeček edice „Myšlenky“ je sestaven z úvah Svatého otce Benedikta XVI. o kněžství.

Další informace: Myšlenky o kněžství

Farář všech - Modlitby na přímluvu faráře arského: Pro ctitele světce z Arsu přináší kapesní vydání knížečky modlitby, litanie a novénu na jeho přímluvu, připojen je i stručný životopisný medailonek. Modlitby se inspirují jeho životem a tak ten, kdo se modlí, poznává zároveň intenzitu a prostotu duchovního života sv. Jana M. Vianneye.

Další informace: Farář všech – Modlitby na přímluvu faráře arského

Prosme Pána žně - Modlitby za kněze: Jubilejní Rok kněží je určen pro celou církev, jež děkuje za dar kněžství a vzývá Pána žně, aby na ni posílal stále nové dělníky a skrze ně dával zazářit Kristově svatosti ve světě. V této knížečce najdete modlitby za nová povolání, za seminaristy, za jáhny, kněze v jejich službě i v těžkostech; za papeže a biskupy, za rodiny kněží a farní společenství; za misionáře, za všechny zasvěcené, ale také za laiky ve službách Božímu lidu. Uvedené modlitby jsou inspirovány promluvami papežů a některými svatými, jiné jsou známé z lidové zbožnosti a z kancionálů. 

Další informace: Prosme Pána žně - Modlitby za kněze

Další: Záložka Z 86 s modlitbou "Úkon lásky". Záložka Z 87 s modlitbou za kněze. Záložka Z 88 s litaniemi k sv. Janu Maria Vianneyi. Záložka Z 89 s invokací "Ježíši, slyš naši modlitbu: Ať tví kněží vedou lid k tobě". Záložka Z 90 s modlitbou Benedikta XVI. "Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá knežská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna". Záložka Z 91 s citátem z Janova evangelia "Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám". Záložka Z 92 s citátem z Lukášova evangelia "To konejte na mou památku".


 
 
Nahoru