15.10.2010, kategorie: Dcery sv. Pavla

Říjen - misijní měsíc i u paulínek

Říjen - misijní měsíc i u paulínek

MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN

 Paulínky a misie? To rozhodně patří k sobě.

Během měsíce října, na  jehož konci slavíme Den modliteb za misie, přinášíme na pokračování článek z pražského Arcidiecézního zpravodaje o paulínkách, které jsou v České republice na misiích. 

Jsme dlužníky evangelia vůči všem
„Kristus, kterého Otec poslal, aby chudým hlásal radostnou zvěst o Božím království, prostřednictvím církve posílá i nás, abychom každému člověku hlásaly tajemství Ježíše Krista. Evangeliu zasvěcujeme náš čas, energii, celý život, neboť misie je základním prvkem našeho zasvěceného života. Spolu se svatým Pavlem a s celou církví se cítíme být dlužníky evangelia vůči všem. Protože jsme povolány evangelizovat skrze sdělovací prostředky…“

To jsou slova z konstitucí Dcer sv. Pavla, které vyjadřují jejich misijní zaměření. Paulínky od samotného vzniku mají misionářského ducha. Už v roce 1931 (tedy dva roky po diecézním schválení kongregace) první sestry opustily rodnou Itálii a vydaly se do Latinské Ameriky a postupně do celého světa. Posílání na misie bylo často skokem do tmy. Byla to ale tma víry, výraz důvěry a poslušnosti, díky němuž z chudých začátků vyrostly až zázračně vitální komunity.


Jedna z prvních sester misionářek vzpomíná: Když jsem se večer 4. října (v roce 1931 – měla 21 let) vracela kolem šesté hodiny z adorace, bylo mi řečeno, abych se šla dát rychle do města očkovat, a jestli chci, abych se ještě zastavila u zpovědi a pak zašla za naší představenou složit první sliby, neboť ještě dnes v půl osmé odjíždí vlak do Říma, kde musím podepsat cestovní doklady a s nimi se den na to dostavit do přístavu v Janově. Odtud 6. října v jedenáct vyplouvala loď do Brazílie…“

Pražskou komunitu Dcer sv. Pavla tvoří pět sester misionářek a pouze jediná sestra české národnosti. Jde tedy o komunitu navýsost misionářskou.  Sestra Anna už při vstupu mohla tušit, kde stráví první roky svého řeholního života: „Věděla jsem, že s největší pravděpodobností prožiju většinu svého života mimo svou vlast. Naše kongregace na Slovensku ještě nepůsobí a nejbližší komunita je v Praze.“  Jiné sestry byly požádány generální představenou před anebo po věčných slibech: „Pocházím z Mexika, které má křesťanskou minulost, ale tak jako v Evropě, i v Mexiku vidím, nakolik začíná převládat materialismus a ateismus. V červenci 2003 zavolala naše generální představená a požádala mne, zda bych se chtěla působit jako misionářka v České republice. To se stalo několik dní po mých věčných slibech a tak ještě plna entusiasmu jsem odpověděla ‚ano‘.  Tři měsíce na to jsem už byla v pražské komunitě!“, říká sestra Judith.

Pokračování příští týden...zde


Ale i jediná česká paulínka byla v uplynulých dnech misijně činná. A to ve svém rodném městě, kde se podílela s bratry františkány na městských misiích. Podle paulínského charismatu společně s dalšími sestrami a laiky připravila tiskový materiál na tyto misie (plakáty, letáky, brožury a výstavní panely), webovou stránku a také zajišťovala ve spolupráci s tiskovou mluvčí Litoměřického biskupství mediální propagaci a servis pro novináře.

Na ČT 2 v Křesťanském magazínu bude o této misii kratičká zpráva v neděli 17. 10. 2010 v 18:15. 

Od úterý 19. 10. v Noevinách na TV NOE půjde delší reportáž i s rozhovory. Tatáž reportáž bude o něco později ke shlédnutí na misijním webu. 

WWW.FRANTISKANSKEMISIE.CZ

 
 
Nahoru