06.12.2019, autor: prof. Lubomír Mlčoch, kategorie: Titulní stránka

Recenze knihy pro děti Taumur

Recenze knihy pro děti Taumur
Cesta temným lesem za Beránkem: pro děti dospívající věkem i duchem

Zamyšlení nad dětskou knížkou ve světě dospívajících, ať už věkem či duchem, není příliš obvyklé. Ale k výjimce nacházím důvody – a to nejen v době předvánoční, kdy kupujeme dárky a kdy i my starší máme šanci vracet se s našimi dětmi a vnoučaty do časů pohádkových.
Pohádky se často odehrávají v „říších zla“, aby v nich nakonec dobro mohlo zvítězit nad zlem. Knížka Taumur je v tomto smyslu zároveň retro ohlédnutím za tou nejtvrdší totalitou minulého režimu. Třicáté výročí pádu komunismu u nás by mohlo svádět k přímočarému převyprávění zločinů vůči lidem – a těm věřícím zvláště –, autorka však volí symbolické obrazy. V říši „rudého draka“ my starší velmi snadno rozeznáme časy, které jsme více či méně přímo zažili. Ale co děti, které tu šanci nemají? Zuzana Holasová používá pojmenování a obrazy, které dětskou duši oslovují už svou pohádkovostí a jasně odstiňují temnotu a světlo: strašáci, lidožravci, zakázané pásmo; královský hvozd, zlatý strom, jitřní hvězda a Beránek.
To, co autorka v pohádce skutečně převypráví, a to velice zdařile, je příběh biblický, „biblická dějeprava“ starozákonní a novozákonní příběhy Beránkovy a o Beránkovi. Tato „katecheze“ je psána jazykem přístupným dítěti – úsporně a hlavně s láskou. Ta je podstatná, protože v knížce dochází k nenásilnému proplétání dvou dějových linií: napínavé pohádky o „cestě temným lesem“ a světlem na té cestě, jímž je Beránek, náš Pán. Postavy a jejich „obsazení“ jsou nepočetné; vlastně jsou jen dva hlavní hrdinové: dívka Miria a chlapec Jakub-Taumur.
Na rozdíl od „kulis říše zla“, daných a neměnných, Miria během pohádkového bloudění a přerušovaného „seriálu“ biblického příběhu postupně prodělává proměnu, obrácení. Tajuplný Jošt a jeho mladý přítel Jakub svými slovy i činy zprostředkovávají dospívající dívce dar víry, a Miria konečně chápe, kdo je to Beránek.
Cesta temným lesem k Beránkovi je dětskému chápání přizpůsobené duchovní doprovázení (podle svatého Jana, milovaného učedníka). A my starší jsme pohádkovým světem vedeni k hlubší, „druhé“ konverzi, aby Beránek v nás byl přítomen víc než dosud.

Autorem recenze je prof. Lubomír Mlčoch.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies