14.04.2013, kategorie: Titulní stránka

Radost z víry

Radost z víry
recenze na knihu

"Utekla" vám dnes odpoledne nedělní Knihovnička o knize Radost z víry papeže Benedikta XVI.? Počkejte na její reprízu, najděte si ji v archivu nebo už teď se začtěte do úvodní části její recenze...

„Emeritního papeže Benedikta XVI. jakožto teologa není třeba představovat. I o těch nejnáročnějších dogmatických otázkách umí mluvit jednoduše a zároveň nesmírně hluboce. Benedikt XVI. však není pouze teolog. Ačkoliv k 28. únoru 2013 se vzdal úřadu nejvyššího pastýře katolické církve, v jistém smyslu nikdy pastýřem nepřestal být. Pastýřský úkol, který mu byl svěřen biskupským svěcením, nyní plní zejména modlitbou a trpělivým nesením kříže spojeného s pokročilým věkem. Ale nejen to. Benedikt XVI. nadále pokračuje v pastýřské péči o Boží lid i prostřednictvím svých knih, poselství, homilií či promluv. Výtečným projevem Benediktovy lásky k Božímu lidu i k Pánu, jenž ho povolal do náročné služby, je i knížka Radost z víry. Je sestavena zejména z promluv nebo homilií, které Benedikt XVI. pronesl během svého pontifikátu při různých příležitostech. Její tematickou linii tvoří základní pilíře křesťanské víry: Bůh Otec, Ježíš Kristus, Duch svatý, církev, Panna Maria, svátosti a život věčný. Z textu přímo čiší ryzost Benediktovy osobní víry. Ačkoli je fundovaným teologem, neobrací se pouze na studované odborníky. Po této knížce může bez obav sáhnout opravdu každý křesťan, který touží po tom, aby jeho víra nebyla nudným břemenem, nýbrž zdrojem pravé duchovní radosti. Benediktova slova jsou však přístupná nejen těm, kteří byli ve víře vychováváni od dětství. Mohou oslovit i ty, kteří na cestě víry konají teprve první nesmělé krůčky – jakožto čerstvě pokřtění, katechumeni či dokonce ještě hledající…“

Premiéra: 14. dubna, repríza 19. dubna v 10 hodin na Radiu Proglas. 

 

 

 

 
 
 
Nahoru