20.12.2021, autor: Eva Mešková, kategorie: Titulní stránka

Půjdem spolu na betlémy…

Půjdem spolu na betlémy…
Dřevěný betlém na Staroměstském náměstí.
aneb kde to všechno začalo

Každoroční výstavy betlémů patří k našim předvánočním i vánočním tradicím. Málokdo ovšem ví, odkud se betlémy, jak je známe dnes, vůbec vzaly.

Za vznikem betlémů stojí jeden z nejoblíbenějších světců středověku a patron chudých – svatý František z Assisi. Jak dosvědčuje jeden z Františkových životopisců Tomáš z Celana, byl první betlém postaven ve vesnici Greccio tři roky před světcovou smrtí (tj. v roce 1223).

Ve vesnici žil tehdy jeden velmi zbožný muž, jehož měl svatý František velmi rád. Jmenoval se Jan. Světec si jej nechal zavolat a sdělil mu, že když obstará všechno, co mu řekne, oslaví bratři svátky Narození Páně ve vesnici. Ten rok toužil svatý František prožít Vánoce jinak – přál si vidět nouzi, kterou musel Spasitel světa snášet už jako malé děťátko. Když nastal den slavnosti, sešli se v Grecciu bratři a s nimi i muži a ženy z okolí. Se svatým Františkem pak uctili Kristovu chudobu, prostotu a pokoru tím, že postavili jesle, přinesli seno, přivedli vola a oslíka a nad celým živým obrazem rozjímali. Tento zvyk se poté rozšířil po celém světě a přecházel z generace na generaci.

Ať už betlémy považujeme za součást vánoční výzdoby, nebo za podnět k rozjímání o vtělení Božího Syna, vděčíme za ně svatému Františkovi a jeho horlivosti pro Krista.  

Další střípky ze života svatého Františka a jeho druhů jsme pro Vás připravili v novém vydání dnes již klasického díla Kvítky svatého Františka, které se může stát i pěkným vánočním dárkem pro Vaše blízké.

Jednu z výstav betlémů můžete do 5. 1. 2022 navštívit i u našich „sousedů“ – v ambitech kláštera bratří františkánů (Jungmannova 18, Praha 1), a to každý den od 10 do 18 hodin.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies