24.08.2017, kategorie: Titulní stránka

První sobota a neděle v září

První sobota a neděle v září
KNIHKUPECTVÍ JEŠTĚ ZAVŘENO

Dovolujeme si pravidelné zákazníky našeho knihkupectví upozornit, že 2. a 3. září budeme mít ještě zavřeno. 
Běžný provoz o sobotách obnovíme od 9. září (od 9 do 13 hodin). 
V říjnu pak obnovíme i prodej během dopoledních mší svatých o první neděli v měsíci. Pozor, dochází ke změně, nedělní provoz bude od 10 do 12 hodin

Děkujeme za pochopení.

 
 
 
Nahoru