19.10.2013, kategorie: Titulní stránka

První blahoslavený Paulínské rodiny

První blahoslavený Paulínské rodiny
Jeho hrob v sanktuáriu Regina Apostolorum
Timotej Giaccardo

Blahoslavený Timotej Giaccardo

Paulínská rodina slaví památku bl. Timoteje Giaccarda. Poprvé v novém termínu. Původně to bylo 22. října, na toto datum však připadá liturgické slavení památky blahoslaveného bl. Jana Pavla II. Proto Paulínská rodina přesunula den památky bl. Timoteje Giaccarda na 19. říjen, kdy byl v roce 1918  vysvěcen na kněze (jako prvního v Paulínské rodině).

Narodil se v Itálii v Narzole v roce 1896. Ve své farnosti se poprvé potkal s donem Alberionem ještě jako malý chlapec. Ale tohle setkání mu utkvělo v paměti. V době, kdy začal studovat v diecézním semináři v Albě (bylo mu 12 let), byl don Alberione biskupem pověřen, aby zde učil a byl také spirituálem. Tou dobou už kolem Alberiona byli první chlapci – základ budoucí Společnosti sv. Pavla – i dívky (budoucí Dcery sv. Pavla).

Ve 13 letech se rozhoduje přejít i on k donu Alberionovi. Později je to on sám, kdo se stará o výchovu nejmladších chlapců. Při slibech dostává jméno Timotej – podle svatého Timoteje, učedníka a spolupracovníka sv. Pavla. Tak jako kdysi on, i Giaccardo byl vždy věrně po boku dona Alberiona. Je prvním knězem vysvěceným ve Společnosti sv. Pavla.

 Alberione ho z Alby vyslal do Říma (1926), aby zde – v blízkosti papeže – položil základy římské komunity. Po 10 letech se do Alby vrací jako představený a dohlíží na stavbu Chrámu sv. Pavla a věnuje se také redakční práci. Do Říma je znovu povolán jako generální vikář (1946). Don Alberione se na něj mohl ve všem spolehnout (i když z osobních deníků je jasné, že Timotej rozhodně nebyl „hloupoučkou ovcí“).

Zvláštní úctu k němu mají Učednice Božského Mistra (jedna z ženských větví Paulínské rodiny). V době, kdy vatikánské úřady nedokázaly pochopit, jaký je rozdíl mezi námi a jimi v pojetí  dona Alberiona, byly právě ony nuceny „zaniknout“. Bl. Timotej nabídl svůj život za ně, aby byly církví pochopeny a uznány. Pán jeho oběť přijal, zemřel v den, kdy si církev připomíná sv. Timoteje, v roce 1948.

Osobně jsem potkala jednu ze sester, která byla na jeho přímluvu zázračně uzdravena (stalo se tak v době jejího misijního pobytu v Japonsku). V Evropě se dlouho o tomto zázraku nevědělo, ale když se o tom dozvěděl zakladatel a byly dohledány lékařské zprávy a důkazy, byl Timotej Giaccardo Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného 22. října 1989.

Zázrak jen dokazuje svatost života, který vedl: v modlitbě, v poslušnosti, v nasazení se pro druhé. V kázání na jeho pohřbu o něm don Alberione řekl: „… vždy dobře zastupoval Pána, byl alter Christus…“ Tedy naplno uskutečnil to, k čemu celou Paulínskou rodinu inspiruje sv. Pavel: Nežiji již já, žije ve mně Kristus.

Prezentace připravená jedním bratrem paulínem z Peru.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies