10.05.2016, kategorie: Titulní stránka

Prožívejme liturgický rok v moci Ducha svatého

Prožívejme liturgický rok v moci Ducha svatého

Zamyšlení, povzbuzení a přání k Letnicím od zakladatele Paulínské rodiny.

O Velikonocích prosíme o růst naší víry v Ježíše Krista.
Při Nanebevstoupení Páně prosíme o růst naděje v Ježíše Krista.
O Letnicích prosíme o růst naší lásky v Ježíše Krista.

Z těchto tří teologálních ctností se odvozují všechny ostatní křesťanské ctnosti.

Doba po Letnicích trvá až do Adventu. V tomto čase nám církev staví před oči nejkrásnější úseky evangelia, abychom je ve světle Ducha svatého rozjímali a žili. Smyslem působení Ducha svatého v církvi je dokončit dílo Ježíše Krista. Úctou k Duchu svatému dosáhneme nebeské moudrosti, zápalu, svatosti srdce, radosti a odvahy v životě.

Při rozjímání hymnu Veni, Creator Spiritus, je dobré ho nejprve pomalu recitovat a snažit se porozumět každému jednotlivému slovu. Duch svatý je síla, je oheň; inspiruje myšlenky, vzbuzuje náklonnost k dobrému, předává nám velkorysost.

Pokud se i my modlíme v moci Ducha svatého tak jako Maria, apoštolové, zbožné ženy a učedníci shromáždění ve večeřadle v den Letnic, naše každodenní modlitba se stává tím nejlepším vybavením do celého dne!

Vyprošuji každému z vás dobré prožití Letnic! Přeji vám to ještě vroucněji, než když vám ze srdce přeji požehnané Vánoce!

P. Jakub Alberione

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies