24.03.2013, kategorie: Titulní stránka

Prožít Velikonoce

Prožít Velikonoce
průvodce na tyto dny

Z recenze pražského katechetického střediska:

 

S druhou polovinou postní doby se mnoho křesťanů zamýšlí, jak dobře prožít Svatý týden a jak z něho načerpat co nejvíc duchovního užitku, případně jak na toto období připravit své katechizované skupiny. V dnešní recenzi se tedy budeme věnovat knize, která může napomoci, a to průvodci Svatým týdnem od známého benediktinského autora Anselma Grüna.

Obrys sedmi dnů autorovi přirozeně nabídl základ ve starobylé pobožnosti sedmi Ježíšových slov na kříži. Počínaje Květnou nedělí provede čtenáře každý den jednou „cestou“ k velikonocům: cestou odpuštění, naděje, lásky, důvěry, proměny, uzdravení a spirituality. Počátek každé kapitoly – dne je uveden reflexí postupně probíraných Ježíšových slov na kříži, která ústí v návrhy různých způsobů meditace nad tímto výrokem; závěrem kapitoly je modlitba, která rozjímaná témata stručně shrnuje.

Styl tohoto průvodce velmi odpovídá autorovým zvyklostem: najdeme zde hojné odkazy do Písma i tradice, úvahy inspirované psychologií i praktické příklady ze života, které mohou rovněž čtenáře buď oslovit, nebo dokreslit meditované „slovo“. Rozsah každé části je velmi přiměřený, takže lze tuto knihu skutečně prakticky využít i v běhu běžných pracovních dní, kterými pro nás dny Svatého týdne jsou – v tom spatřuji velké pozitivum tohoto dílka.

Co mne ovšem zvláště zaujalo a potěšilo, je nabídka „Sedmi slov Vzkříšeného“ na dobu velikonoční. Tyto meditace jsou jakýmsi kratším protějškem vlastní přípravy na velikonoce, tvoří však se sedmi slovy na kříži velký a smysluplný celek; s touto koncepcí jsem se nikde jinde zatím nesetkala a zdá se mi velmi cenná.

Katecheté mohou samozřejmě využít tohoto Grünova průvodce pro svou vlastní potřebu, lze z ní však čerpat i v rámci biblických hodin, příprav na velikonoce pro mládež i dospělé a může posloužit i jako námět pro méně tradiční duchovní obnovu.

Pokud jste ještě nezkusili absolvovat několik dní před velikonoci s průvodcem, Anselm Grün se nabízí; myslím, že nebudete litovat… a to ani v případě, že budete pokračovat v meditaci Ježíšových slov i po velikonocích… :-)

Lenka Jeřábková

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies