21.05.2019, kategorie: Titulní stránka

Přímluvy za média

Přímluvy za média

Na jednom paulínském workshopu o médiích a o tom, jak se v nich může věřící člověk orientovat, vznikly i následující úmysly přímluv, které vám nyní nabízíme k použití při mši svaté nebo jako inspiraci k vaší osobní modlitbě. Jistě si sami mnoho dalších – aktuálních – proseb doplníte.

 • Za zpravodajská média, aby nezastiňovala pravdu a zprostředkovávala kvalitní informace o tom, co se děje, a napomáhala tak lidem zorientovat se ve světě.
 • Za pracovníky i čtenáře bulvárního tisku, aby si uvědomovali důstojnost lidského soukromí a křehkost svoji i svých bližních.
 • Za čtenáře, aby si vybírali knihy, které je budou přibližovat Bohu, a aby uměli rozpoznat takové, které je od Boží reality vzdalují.
 • Za spisovatele, aby jim byl inspirací sám Duch Svatý a jejich texty odrážely Boží plán.
 • Za tvůrce reklamy, aby snahou o zviditelnění neomezovali ostatní a aby si vždy uvědomovali důstojnost Božího stvoření.
 • Za pracovníky a posluchače křesťanských rádiových stanic, aby byli vždy naladěni na Kristových vlnách.
 • Za televizní diváky, aby si našli zalíbení v přínosných pořadech, ale neztráceli drahocenný čas u obrazovek.
 • Za hudebníky všech žánrů, aby jejich texty byly chvalozpěvem za dar života a jejich písně duchovně prospívaly posluchačům.
 • Za divadelníky, aby jejich tvorba byla přínosem k reflexi lidského života a kvalitním způsobem zábavy.
 • Za věřící uživatele internetu, aby se nenechali pohltit mořem informací a dokázali rozlišovat dobro od zla.
 • Za uživatele sociálních sítí, aby jejich příspěvky podporovaly křesťanské poselství a povzbuzovaly ostatní ke konání dobra.
 • Za autory a šiřitele fake news, aby se jim dostalo světla Ducha Božího a přestali šířit zavádějící informace.
 • Za programátory, kteří tvoří virtuální světy, aby jejich úmysly byly vždy dobré a měli srdce otevřená pro působení Ducha Svatého.   
 • Za crackery a piráty, aby se neschovávali před zodpovědností za své skutky a aby si toho byli čím dál více vědomi.
 • Za uživatele deep webu, aby neupadli do těžkého hříchu a naslouchali hlasu svědomí i ve virtuálním, anonymním prostředí.
 • Za všechny hráče videoher, aby nezapomínali na to, že Kristova oběť je reálná, nikoli virtuální.
 • Za všechny youtubery, malé kazatele dneška, aby si uvědomovali, že svými videi ovlivňují jednání svých fanoušků, a šířili jen Bohu libé trendy.
 • Za oběti pornografického průmyslu, aby prozřely a upřímně hledaly uzdravení, dobro a krásu v Kristově poselství o lásce Boží k člověku.
 • Za všechny lidi, kteří svůj život zasvětili hlásání evangelia, aby v sobě stále více nechávali působit Krista.
 • Za kazatele všech církví, aby svým vzorem i slovy přinášeli Kristovo světlo do života svých posluchačů – tak jako to dělal sv. Pavel.
 • Za svobodu projevu a možnost zvěstovat radostnou zvěst skrze sdělovací prostředky po celém světě.
 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies