X. generální kapitula FSP

13.09.2013 15:00

Měsíc trvající generální kapitula Dcer sv. Pavla v několika fotografiích.

X. generální kapitula byla zahájena modlitbou v chrámě, kde je hrob zakladatele bl. Jakuba Alberiona i ct. Tekly Merlové (spoluzakladatelky Dcer sv. Pavla).
X. generální kapitula byla zahájena modlitbou v chrámě, kde je hrob zakladatele bl. Jakuba Alberiona i ct. Tekly Merlové (spoluzakladatelky Dcer sv. Pavla).
Dcery sv. Pavla - to je řeholní rodina, kterou tvoří sestry skoro z celého světa.
Dcery sv. Pavla - to je řeholní rodina, kterou tvoří sestry skoro z celého světa.
Ačkoliv se hábity podle světadílů a kultur v nich liší, srdce zapálené pro hlásání evangelia má každá sestra.
Ačkoliv se hábity podle světadílů a kultur v nich liší, srdce zapálené pro hlásání evangelia má každá sestra.
U ambonu (ještě) dosavadní generální představená s. Antonieta z Brazílie. V čele kongregace byla po dvě volební období (12 let).
U ambonu (ještě) dosavadní generální představená s. Antonieta z Brazílie. V čele kongregace byla po dvě volební období (12 let).
Každá z představených však ví, že pravou představenou a skutečnou matkou Dcer sv. Pavla je s. Tekla Merlová.
Každá z představených však ví, že pravou představenou a skutečnou matkou Dcer sv. Pavla je s. Tekla Merlová.
Po zahájení v centru Říma se sestry přesunuly do Albánských hor, kde má Paulínská rodina dům určený k exerciciím a také k různým seminářům či kapitulám.
Po zahájení v centru Říma se sestry přesunuly do Albánských hor, kde má Paulínská rodina dům určený k exerciciím a také k různým seminářům či kapitulám.
Už zde bylo vše připraveno. Na sestry čekal měsíc "tvrdé práce", ale i radosti...
Už zde bylo vše připraveno. Na sestry čekal měsíc "tvrdé práce", ale i radosti...
Malý důkaz o tom, že Česká republika a tedy i lidé, ke kterým jsou paulínky v ČR poslány, byli v modlitbách i jednáních přítomni také.
Malý důkaz o tom, že Česká republika a tedy i lidé, ke kterým jsou paulínky v ČR poslány, byli v modlitbách i jednáních přítomni také.
Kapituly se totiž účastnila i s. Isidora z pražské komunity.
Kapituly se totiž účastnila i s. Isidora z pražské komunity.
Na X. generální kapitule zastupovala nejen pražské sestry, ale také sestry z německých komunit a z varšavské a bukurešťské komunity. Juniorky z těchto komunit ji přišly navštívit.
Na X. generální kapitule zastupovala nejen pražské sestry, ale také sestry z německých komunit a z varšavské a bukurešťské komunity. Juniorky z těchto komunit ji přišly navštívit.
Dříve než začala jednání, ponořily se sestry do ticha exercicií a naslouchaly Pánovu hlasu...
Dříve než začala jednání, ponořily se sestry do ticha exercicií a naslouchaly Pánovu hlasu...
A naslouchaly v i hlasu církve. To ani jinak nešlo, když dům od papežského letního sídla dělí jen Albánské jezero.
A naslouchaly v i hlasu církve. To ani jinak nešlo, když dům od papežského letního sídla dělí jen Albánské jezero.
Ve všech kaplích Paulínské rodiny Pán promlouvá stejně: Nebojte se. Odtud (=od svatostánku, z eucharistie) chci přinášet světlo. Mějte kající srdce.
Ve všech kaplích Paulínské rodiny Pán promlouvá stejně: Nebojte se. Odtud (=od svatostánku, z eucharistie) chci přinášet světlo. Mějte kající srdce.
A pak následovaly dny, kdy se jednotlivé provincie a země představovaly, kdy se celá kongregace ohlédla za uplynulými šesti lety a kdy se rovněž hovořilo o bolestech a výzvách současné společnosti.
A pak následovaly dny, kdy se jednotlivé provincie a země představovaly, kdy se celá kongregace ohlédla za uplynulými šesti lety a kdy se rovněž hovořilo o bolestech a výzvách současné společnosti.
Hovořilo se od mikrofonu, ale i mezi sebou, ať už v sále, při svačině nebo na procházce.
Hovořilo se od mikrofonu, ale i mezi sebou, ať už v sále, při svačině nebo na procházce.
Hovořilo se a naslouchalo. I to je umění, kterého bylo velmi třeba.
Hovořilo se a naslouchalo. I to je umění, kterého bylo velmi třeba.
Každý den připravovala liturgii jiná skupina sester.
Každý den připravovala liturgii jiná skupina sester.
Není těžké uhádnout, kdo stál za tímto dnem, že?
Není těžké uhádnout, kdo stál za tímto dnem, že?
Večerní modlitba, na které se podílela s. Isidora.
Večerní modlitba, na které se podílela s. Isidora.
Další z modlitebních setkání.
Další z modlitebních setkání.
Přestávková procházka a čas na bližší poznávání sester z různých světadílů.
Přestávková procházka a čas na bližší poznávání sester z různých světadílů.
S. Mariangela, jedna z nejmladších účastnic kapituly.
S. Mariangela, jedna z nejmladších účastnic kapituly.
Sestry za sklem nepatřily mezi pravé "kapitulární sestry", ale bez nich by se to neobešlo. Byly to totiž překladatelky!
Sestry za sklem nepatřily mezi pravé "kapitulární sestry", ale bez nich by se to neobešlo. Byly to totiž překladatelky!
Nahlédnutí do pracovních skupin.
Nahlédnutí do pracovních skupin.
Čas poděkování končící generální představené.
Čas poděkování končící generální představené.
A toto je předání symbolického klíče nové představené (vlevo): s. Anně Marii.
A toto je předání symbolického klíče nové představené (vlevo): s. Anně Marii.
Na této fotografii lze vidět 4 generální představené: nová, předchozí, historicky první a předminulá.
Na této fotografii lze vidět 4 generální představené: nová, předchozí, historicky první a předminulá.
Okamžik požehnání pro s. Annu Marii Parenzen.
Okamžik požehnání pro s. Annu Marii Parenzen.
A další sestry z generální rady: Anderson sr. Karen Marie (USA), Caiazza sr. Anna (Itálie), Gironi sr. Maria Samuela (Itálie), Kim sr.Maria Lucia (Korea), Rubia sr. Shalimar (Filipíny) a Wisniewski sr. Clarice Josefa (Brazílie).
A další sestry z generální rady: Anderson sr. Karen Marie (USA), Caiazza sr. Anna (Itálie), Gironi sr. Maria Samuela (Itálie), Kim sr.Maria Lucia (Korea), Rubia sr. Shalimar (Filipíny) a Wisniewski sr. Clarice Josefa (Brazílie).
Fotografie všech sester na závěr kapituly.
Fotografie všech sester na závěr kapituly.
 
Nahoru