21.12.2013, kategorie: Titulní stránka

Přání od paulínek

Vánoce 2013

Toto přání rozesíláme poštou našim nejbližším spolupracovníkům a přátelům. Je však adresováno i každému z Vás, kdo jste s námi spojeni přes tuto webovou stránku. Tak jako se modlíme za jeho konkrétní adresáty, modlíme se i za Vás, ačkoliv Vaše jména nám zůstávají neznámá.

 

"V plnosti časů bylo Boží Slovo posláno Marii, která ho celou svou bytostí přijala do svého srdce, aby z ní přijalo tělo
a narodilo se jako světlo pro lidi." (Lumen fidei, 58)


Plnost milosti od narozeného Ježíše, který přijde mezi nás jako světlo a naplní naše srdce,

Vám přejí a v modlitbě vyprošují Dcery sv. Pavla
 

 
 
Nahoru