30.03.2010, kategorie: Titulní stránka

Praha čte Bibli

Praha čte Bibli
Bible bude čtena i v blízkosti našeho knihkupectví

Veřejné čtení na Jungmannově ná městí proběhne od pondělí do středy vždy mezi 16 - 19 hod.
V tyto dny bude naše knihkupectví otevřeno o hodinu déle jako zázemí pro pořadatele a také s mimořádnou nabídkou vybraných Biblí a biblické literatury pro ty, kteří Bibli znají a chtějí svůj vztah s Pánem více prohloubit, ale i pro "okolojdoucí", kteří budou Slovem Božím osloveni poprvé.
V naší modlitbě v tyto dny budeme zvláště na tyto "okolojdoucí" pamatovat. Paulínky tímto způsobem navazují na loňské nonstop čtení Nového zákona Bible24 v Uherském Brodě (letos bude v Brně).

Na Jungmannově náměstí se v pondělí  bude číst Matoušovo evangelium, v úterý Markovo, ve středu Lukášovo. Překlad, ze kterého se bude číst, není předepsán, každý si může přinést svou Bibli (ekumenický překlad, "Jeruzalémskou bibli", ...).

U stánku organizátorů bude k dispozici Bible 21 za dotovanou cenu 150 Kč. Další různá vydání Bible a jiné tituly a filmy s Biblí související lze najít v knihkupectví s 10% slevou na speciálně označeném místě.

Z produkce Paulínky za dotovanou cenu nabízíme:

Podrobné informace naleznete na stránkách Celonárodního čtení Bible 2010: www.cteni.bible21.cz

Info o pražském čtení (zde možnost se i zapsat): http://www.bible21.cz/nonstop_cteni/praha

 Ať Duch svatý otvírá srdce každého, kdo projde okolo a zalechne slova Knihy knih!

 
 
Nahoru