11.12.2012, kategorie: Titulní stránka

"Pra-zakladatel"

"Pra-zakladatel"

Budete-li si číst stručné dějiny Paulínské rodiny, tohle jméno se tam jen mihne. Neprávem, ct. František Chiesa by si zasloužil daleko více pozornosti. A to i ze strany samotných členů Paulínské rodiny.

Ctihodný František Chiesa se narodil v Montà d'Alba (kraj Piemont na severu Itálie) 2. dubna 1874. Po dokončení kněžského semináře v Albě byl vysvěcen na kněze. Následovně získal doktorát z filozofie v Římě, další z teologie v Janově a třetí z občanského a církevního práva v Turíně.

Více než čtyřicet let působil jako profesor v semináři v Albě a také přednášel pro členy řeholní Společnosti sv. Pavla. Svým studentům nepředával jen znalosti, ale dělil se s nimi i o ducha kněžství. Zároveň zasvětil svůj život psaní. Publikoval nespočetné množství článků pro časopisy a je autorem mnoha knih.

Jako farář při kostele sv. Kosmy a Damiána, jímž byl jmenován roku 1913, vedl své farníky s moudrostí a láskou po celých 33 let. Pro Paulínskou rodinu se stal velmi důležitou osobou při jejím vzniku, neboť to byl on, kdo doprovázel mladého kněze Jakuba Alberiona jako jeho duchovní vůdce a rádce a pomáhal mu interpretovat Boží vůli v úplných začátcích. Ačkoliv se nestal oficiálním členem nově vzniklé kongregace, od okamžiku vzniku podporoval Paulínskou rodinu a doprovázel ji v prvních třiceti letech její existence.

Ctihodný František Chiesa zemřel v Albě 14. června 1946. Jeho hrob se nachází v chrámu sv. Pavla v Albě. 11. prosince 1987 byl kanovník František Chiesa prohlášen za ctihodného. 

 

Modlitba na přímluvu ctihodného Františka Chiesy

Ježíši, nejvyšší a věčný Veleknězi, děkujeme ti za dary moudrosti, svatosti a milosti, kterými jsi zahrnul kněze Františka Chiesu. Na jeho přímluvu posvěcuj, osvěcuj, posiluj a ochraňuj všechny biskupy a kněze církve, ať jsou všichni svatí, jak je chce mít tvé srdce, a ať mají jednoho dne v nebi kolem sebe jako korunu a radost velký počet spasených duší a požehnej všem, kteří jim pomáhají.
Prosíme tě, Pane, jestli se to líbí tvé Božské vůli, oslav tohoto svého věrného kněze i zde na zemi a uděl nám milost, o kterou tě s velkou důvěrou prosíme...
Ježíši, věčný Veleknězi, pošli dobré dělníky na svou žeň.
Otče náš..., Zdrávas, Maria..., Sláva Otci...

 
 
Nahoru