24.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Pozvánka na 24. dubna

14 pražských mučedníků

Provincie bratří františkánů a nakladatelství Paulínky zvou na prezentaci knihy o 14 pražských mučednících.

Potřeba vydání této publikace byla zřejmá. Pohnutá událost, která se v složitých souvislostech vpádu pasovského vojska do Prahy odehrála 15. února 1611 v areálu kláštera Panny Marie Sněžné, není dosud dostatečně reflektována ani v historické, ani v kulturní, ani v duchovní oblasti. Nyní je však velmi aktuální možnost, že po čtyřech staletích bude čtrnáct zabitých místních františkánů připočteno k oficiálním blahoslaveným římskokatolické církve. Kniha sestává ze dvou částí.
První je spis Pražští mučedníci, který psal františkán Klement Minařík († 1971) v závěru svého života vlastně „do šuplíku“, ale mohl v něm zužitkovat předchozí léta sbírání materiálů, zkoumání i úvah. Nikdo se tématem čtrnácti pražských mučedníků nezabýval tolik jako on. 
Druhou částí knihy je malá antologie, kterou tvoří většinou úryvky z pramenů, a to texty kronikového typu, překlady hlavních svědectví ze 17. století, jak je publikoval Minařík ve své první práci z roku 1911; nechybí ani části poému o pasovském vpádu od Jana Černovického a na závěr úryvek o osudech jednoho z hlavních viníků vraždění, Matouše Hovorčovského.


 

Plakátky a pozvánka ke stažení pro farní nástěnku v příloze.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies