04.03.2011, kategorie: Titulní stránka

Požehnání pražského studia TV NOE

Požehnání pražského studia TV NOE

Ve čtvtek 3. 3. jsme s velkou radostí (a obdivem ke všem zaměstancům a pomocníkům Telepace) byly přítomny naslavnostním otevření a požehnání pražského studia TV NOE.  Po bohatém programu různých svědectví za doprovodu zpěvu skupiny Geshem došlo k okamžiku požehnání studia. Nejprve Mons. Martin Holík (ředitel Radia Proglas) přečetl úryvek z Listu Římanům (Řím 10, 14-18):

Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!‘ Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: ‚Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?‘ Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! ‚Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.‘

Po krátké homilii otec arcibiskup Dominik Duka pronesl žehnací modlitbu a prošel celým studiem, které kropil svěcenou vodou.

Žehnací modlitba (její text vznikl právě pro tuto příležitost)

Velebíme tě, Bože, neboť ty chceš spasit každého člověka. Posíláš nás, abychom evangelium tvého Syna hlásali do všech končin země. Shlédni, prosíme, na společenství svých služebníků, kteří ti dnes děkují za nové místo k práci a  službě. Sešli své požehnání na toto studio, aby se na přímluvu sv. Jana Boska stalo místem, odkud bude hlásána radostná zvěst všem lidem. Kéž tvůj Svatý Duch obdaří plností svých darů tvůrce i diváky, aby dobré zprávy této televize se staly dnešnímu světu zdrojem nové radosti a naděje. Prosíme o to skrze toho, který sám je věčným Slovem naděje, Ježíše Krista, našeho Pána. 

Autorem modlitby je arcibiskupský ceremonář V. Mátl. Na fotografii ředitel Telepace, otec Leoš Ryška SDB při poděkování paní Aleně Filípkové, která věnovala budovu,  na fotografii také moderátorka TV NOE a slavnostního večera M. Borovičková.

Autorem fotografie je Markéta Jírů, TS ČBK.

 
 
Nahoru