19.10.2021, kategorie: Titulní stránka

Potřebujete porci naděje?

Potřebujete porci naděje?
Kniha pod lupou

Největší tma je vždycky před svítáním, říká lidová moudrost. Sally Readová (* 1971), britská spisovatelka a autorka tří básnických sbírek, jde v názvu své knihy ještě o krok dál, nebo hlouběji, chcete-li. Zářivá temnota noci.

V knize nám přibližuje příběh své konverze, která by se dala označit za „pavlovskou“ – ze zapřisáhlé ateistky, protikatolicky naladěné feministky, se stává katolička. Zatímco sv. Pavla zasáhl hlas z otevřeného nebe a ke konverzi došlo prakticky okamžitě, Sallyina cesta je pozvolná. Za symbolické můžeme považovat i to, že trvala devět měsíců, stejně dlouho, jako se v lůně matky rodí nový život.

Sama autorka v předmluvě zdůrazňuje, že jde o příběh její konverze, ne celého jejího života (aby se někdo necítil opomenut), z knihy je však patrné, že postupná cesta k setkání s živým Kristem nakonec proměňuje i zpětně pohled na určité životní události či období, jako byla smrt jejího otce, rovněž zapřisáhlého ateisty, práce zdravotní sestry na psychiatrickém oddělení či období hledání naplnění lásky.

Na cestě Sallyiny konverze potkáváme různé postavy. Tím, kdo „za to může“ (hned po Bohu, samozřejmě), je otec Gregory, řeckokatolický kněz původem z Kanady. Jejich setkání proběhne na základě Sallyiny práce na knize o ženské sexualitě, kdy si touží potvrdit, že ji katolická církev vlastně udupává. Otec Gregory se nebojí s ní mluvit, klást i odpovídat na otázky a zároveň ji celou dobu hledání velice jemně doprovází. Pevnost, ale jemnost, to je silný dojem, který jsem si z četby odnesla.  Pokud jde o manžela, Sally se vdala za Itala z velmi tradičního katolického prostředí. Zajímavé je sledovat vývoj tohoto vztahu, kdy je zpočátku manžel tím „více věřícím“, postupně přichází fáze, kdy se zdá, že to Sally už moc „přehání“, ale nakonec dochází i k oživení jeho „tradiční“ víry. Svou roli má také jejich dcera Flo. Jako dítě toho příliš nenamluví, avšak všechny vztahové záležitosti mezi matkou a dcerou vedou Sally k nejrůznějšímu přemýšlení o Bohu a jeho vztahování se k lidem. Nesmíme opomenout ani její katolickou přítelkyni Christinu, která svědčí o své víře zejména svým rodinným životem, ale ve správné chvíli také slovem.

Ve druhé polovině knihy, v kapitole Církev, dojde „konečně“ k Sallyinu přijetí iniciačních svátostí, které se ovšem také neudálo ze dne na den! Sally s pomocí otce Gregoryho požádá o zkrácení povinné lhůty přípravy a musí také najít farnost, která by ji přijala. Okolnosti jejího významného dne jsou vskutku románové: zpoždění, uzavřené příjezdové cesty, a zároveň velká touha, aby k onomu svátostnému setkání s Kristem už došlo, a naštěstí vše končí happy-endem.

Co na knize velmi oceňuji je skutečnost, že po této události následují další dvě kapitoly, které ukazují, že přijetí křtu neznamená pro konvertitu automaticky „cestu rájem“, zbavení všech pochybností apod. Ba dokonce naopak. Původní nadšení občas zeslabuje, ale Sally hledá dál – druhy modlitby, možnosti pomoci druhým, vztahy ve společenství.

Kniha je psaná velmi poeticky a nacházíme v ní úryvky autorčiných básní. Jednotlivé kroky konverze se nedějí „strojově“, nýbrž skrze setkání, obrazy, vzpomínky na dílčí setkání s vírou (druhých) v Krista už během dětství. Její sepsání je vlastně odpovědí na otázku, kterou Sally již během své cesty konverze, ale i po ní, klade Bohu: Co chceš, abych udělala? Cítí se být povolána zachytit svůj příběh obrácení, jež by – jak říká v samém závěru – nebylo možné bez setkání s Kristem a láskou, kterou v nás probouzí.

Četbu knihy doporučuji samu o sobě, zvláště však, pokud potřebujete povzbudit v naději. Sama se nacházím v životní etapě, v níž prosím o velký zázrak uzdravení pro jednoho přítele. Zářivá temnota noci je povzbuzením ve víře, že Bůh a jeho láska dokáže velké věci, i když třeba vypadají jinak, než bychom si představovali. Temnotu noci prozařuje plamen Boží lásky!

ThLic. Marie Benáková

 
 
 
Nahoru