07.03.2017 10:00, kategorie: Titulní stránka

Postní sbírka u Paulínek

Postní sbírka u Paulínek
Při příležitosti vydání 2 dílů komentářů ke knize Skutků apoštolů

Dvousvazková kniha s názvem Skutky apoštolů je přepisem řady přednášek italského jezuity Silvana Faustiho, které pronesl v Miláně v letech 2012–2015. Zamýšlí se v nich velmi zevrubně nad celou novozákonní knihou, jejímž autorem je sv. Lukáš, který zachycuje osudy prvotní církve po Pánově nanebevstoupení, a zvláště si všímá postavy sv. apoštola Pavla a jeho životního příběhu.

Silvano Fausti se nesnaží o odborné teologické komentáře, ale spíše o rozjímání nad jednotlivými pasážemi knihy Písma. Každá kapitola je tedy velmi přehledně uspořádaná, aby čtenáři co nejvíce usnadnila četbu i vlastní rozjímání. Nejprve je na začátku každé kapitoly uveden krátký biblický úryvek jako možnost vlastní soukromé modlitby, která nás má připravit na zamýšlení se nad následnou pasáží knihy Skutků, jež je pak verši po verši v knize uvedena. Poté už následují samotná zamyšlení P. Silvana nad jednotlivými verši, tzn. událostmi, o nichž se ve Skutcích vypráví. Osvětluje je ze všech možných úhlů pohledu, samozřejmě také z dobového, ale uvádí je i do kontextu života každého člověka v jeho celistvosti, a velmi často sděluje překvapivé postřehy vztahující se k naší současnosti. Tím ukazuje, že mnoho věcí, nakolik se vyvíjejí, zůstává přesto neměnných, jako například lidské pohnutky, touhy, přání, která směřují k Bohu, k dobru, nebo ho odmítají a kloní se k pokřivenosti.

Nakladatelství Paulínky v souvislosti s vydáním této knihy vyhlašuje sbírku, jejíž výtěžek podpoří prodejní cenu knihy o 510 Kč nižší (reálná prodejní cena za oba díly by byla příliš vysoká: 1 600 Kč). Komunita Dcer sv. Pavla se ke sbírce přidává též.

Svým příspěvkem může každý pokrýt alespoň část výdajů na autorská práva, překlad, jazykové korektury, sazbu knihy a tisk. Na peněžitý dar bude poskytnut doklad. Sbírka probíhá v době postní v pražském knihkupectví Paulínky (lze přispět do kasičky) nebo zasláním částky na účet 518002000/2700 VS 17005.

Plánované datum, kdy mají vyjít oba dva díly: do konce března.

Prezentace v knihkupectví Paulínky: 4. dubna od 19 hodin za přítomnosti překladatele doc. Jaroslava Brože. 

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies