29.05.2016, kategorie: Titulní stránka

Podle Srdce tvého

 Podle Srdce tvého

Jsou knihy, kterým se dostane náležité propagace v tisku, na internetu či na Charismatické konferenci. Pak jsou ale publikace, které bohužel zapadnou a na které narazíme náhodou v prodejně. Mezi ty druhé patří i knížka Podle Srdce tvého. Mám litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu ráda a jsem schopna se je modlit i v době vyprahlosti. Většinou ne celé, ale jen pár invokací. Knížka K.P. Vosena, faráře z Kolína nad Rýnem, mi přišla vhod. Jeho pohled na jednotlivé invokace litanií je neotřelý, často obsahuje zamyšlení z Bible. U každého zvolání je překlad v latině, pak rozjímání a na závěr krátká modlitba. Je to ideální délka pro pracujícího člověka na ranní či večerní tichou chvíli. Některá zamyšlení mi přišla známá a "vidím" je velmi podobně, jiná mě překvapila či mocně zasáhla. 

„Srdce Ježíšovo – planoucí výhni lásky.“ Je to zvláštní zvolání, které přirovnává Ježíšovo srdce k ohnivé peci! Pec je něco příjemného, ale oheň, který je v ní, polyká a ničí. Máme co do činění s „pecí“, v jejíž planoucí lásce nalézáme teplý úkryt v chladných nocích našeho pozemského bytí. S „pecí“, která je „planoucí“ ochranou před našimi nepřáteli – malomyslností, zoufalstvím a beznadějí. Úcta k božskému Srdci je výzvou, jak se nechat zasáhnout ohněm Kristovy lásky a sám vzplanout ohněm lásky k Pánu a ke všem lidem.

Litanie k božskému Srdci Ježíšovu nikdy nezestárnou, a jelikož naším hlavním úkolem je milovat Boha a bližního, můžeme v této „srdeční“ knize čerpat sílu k lásce, která nehledá sebe, k lásce, která čerpá z Kristova srdce, které je pokladnicí veškeré moudrosti a umění, trpělivé a nejvýš milosrdné, které je Králem a středem všech srdcí. 

Pro Čtenářský deníček na webu katolik.cz napsala Ludmila Křivancová

http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=132

 
 
 
Nahoru