17.10.2019 13:20, kategorie: Titulní stránka

Pochvala jednoho z našich čtenářů

Pochvala jednoho z našich čtenářů
Kniha Úmluva: příběh o Abrahámovi

Milí čtenáři a příznivci našeho nakladatelství,

rádi bychom se s Vámi podělili o část dopisu jednoho z našich čtenářů, pana Milana Menharta, kterého velmi zaujala kniha Úmluva: příběh o Abrahámovi, jejíž autorkou je polská spisovatelka Zofia Kossaková.

 „Už plakát ve výloze přitáhl mou pozornost. Chtěl jsem se něco dozvědět o Abrahámovi, když o pozdějším Mojžíšovi už byly informace u mě dostupné. Po přečtení jsem nadšen, kniha splnila mé očekávání v míře vrchovaté.
Klady daleko převyšují záporné stránky…
Přebal sice chybí, ale líc s tmavomodrou hvězdnatou oblohou a lidskou tváří v popředí, užasle hledící na ten zázrak, vše vynahrazuje a navozuje čtenáře. Bezva! Rozdělení kapitol do tří dílů (částí) odpovídá románové a historické chronologii, tisk je vhodně vyveden větším písmem, takže lze pohodlně číst i za menšího osvětlení (večer).
Paní spisovatelka osvědčila nevšední historické znalosti – ale škoda, že nám čtenářům-laikům nenabídla vysvětlení pojmů, většinou uvedených v textu kurzivou (namátkou goél a další). Tyto pojmy, zřejmě z hebrejštiny, mohly být uvedeny (abecedně) na konci knihy, jak bývá v jiných případech obvyklé.
Překlad do naší mateřštiny nenesl stopy módní vlny napodobování cizích vzorů (zejména germánských jazyků v češtině) – to jsem si oddychl – až na některé výjimky…“

A dále s námi milý a velmi všímavý pan čtenář řeší různé jazykové libůstky. Děkujeme.
Děkujeme, že se Vám naše knihy líbí. Jakákoli zpětná vazba od Vás nás moc těší.
Pokud dáváte přednost mluvenému slovu, pak si můžete tento poutavý příběh Starého zákona stáhnout jako audioknihu ve formátu mp3 z několika možných platforem.

 
 
Nahoru