22.02.2013, kategorie: Titulní stránka

Poblíž Petra by měl stát Pavel

Poblíž Petra by měl stát Pavel

Na svátek Stolce sv. Petra přinášíme jedno zamyšlení inspirované sv. Pavlem. Převzali jsme ho z nové knihy Silvana Faustiho "Svoboda Božích dětí".

Před každým vnitrocírkevním a mezicírkevním jednáním je užitečné modlit se slovy 17. kapitoly Janova evangelia a zapomenout na naše učené nebo hloupé, vyslovené nebo nevyslovené důvody, abychom kromě důvodů těch druhých viděli také ty Pánovy.

Skutečnost, že Pavel pokárá Petra, skálu, který má posilovat bratry ve víře, ukazuje jeho vážnou spoluodpovědnost v lásce pro zachování pravdy. Svatý Tomáš říká, že Pavel to mohl udělat veřejně, protože byl Petrovi určitým způsobem roven, co se týká obrany víry. Kdo není druhému roven, může to udělat soukromě a s úctou. Ale kdyby byla v ohrožení víra, mají být představení pokáráni svými podřízenými také veřejně (Summa Theologica II, IIae, q. XXXIII, a. IV, ad 2).

Petrův úřad se tím nepopírá, naopak je tím mlčky uznán. Spíš se tu ukazuje, jak se má vykonávat. Petr pravdu evangelia nevynalézá a ostatní jsou s ním odpovědni za to, aby v ní kráčeli správným způsobem. „Učitelský úřad není nad Božím slovem, ale slouží mu tak, že učí jen to, co bylo předáno, neboť z Božího příkazu a za pomoci Ducha svatého Boží slovo zbožně slyší, svědomitě střeží a věrně vykládá a z tohoto jediného pokladu víry čerpá všecko, co předkládá k věření jako zjevení od Boha“ (Dei Verbum, 10).

Od Ježíše krále, kněze a proroka vycházejí tři dary – vládnout, posvěcovat a vyučovat. Kristův zástupce nemůže nahradit toho, který je hlavou, ani církev, která je jeho tělem. Naopak jedná spolu s ním a v souladu se všemi. Druhý vatikánský koncil je nutným doplněním toho prvního, který byl náhle přerušen. Je důležité pochopit jak Petrův primát, tak kolegiální způsob jeho vykonávání.

Stále je důležité, aby poblíž Petra, který správně představuje tradiční církve, tu byl nějaký Pavel, Apoštol národů, aby ty první církve zůstaly otevřené a kráčely přímo k pravdě evangelia. Bez Pavla se z dobrých důvodů a s dobrým svědomím stane vždycky to, k čemu došlo v Antiochii, a nikdo si neuvědomí, jaká těžká škoda z toho plyne pro všecky. 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies