10.04.2017 11:00, kategorie: Titulní stránka

Po cestách prvotní církve

Po cestách prvotní církve
s fotogalerií a audiozáznamem

V úterý 4. dubna bylo v pražském knihkupectví Paulínky představeno české vydání komentářů italského biblisty Silvana Faustiho k biblické knize Skutky apoštolů. Termín vydání a prezentace byl zvolen záměrně na závěr doby postní, neboť Skutky apoštolů se čtou v liturgii po celé velikonoční období.  V českém prostředí žádný podobný komentář dosud neexistuje.

Autor předkládá i tuto biblickou knihu jako inspirované Boží slovo, které vede Ježíšova učedníka k modlitbě a které mu dává světlo na jeho životní cestě. Pod vedením Faustiho se čtenář přesvědčí, že nejen apoštolská kázání, ale také texty podobající se zprávám z cestovního deníku nebo protokolu ze soudního jednání mohou vést k rozjímavé modlitbě a k růstu ve víře. Silvano Fausti klade důraz na to, že skrze přijímané a žité Boží slovo se stáváme Božími dětmi, což nás otevírá druhým, kteří už nejsou cizími lidmi, ale našimi bratry. Tak „odpovídá“ i na papežovu výzvu k letošní době postní: „Boží slovo je živou silou, schopnou vyvolávat v srdcích lidí konverzi a znovu je nasměrovat na Boha. Zavírat své srdce před darem Boha, který hovoří, má za následek, že se srdce uzavírá daru, jímž je bratr.“

Životní svědectví jezuity Silvana Faustiho potvrzuje, že Slovo nejen kázal, ale sám se jím také nechal proměňovat. Láska k Písmu – a právě vzor života apoštolů prvotní církve - vedla Faustiho k tomu, že skoro 40 let (až do své smrti v r. 2015) žil ve Villapizzone na periferii Milána, kde společně se svými spolubratry a několika rodinami tvořil společenství, které se snažilo žít podle evangelia a věnovalo se lidem na okraji společnosti. Jeho knihy, které ho učinily známým ve světě, vznikaly právě zde, ve společně „lámaném“ Božím slově. Komentáře ke Skutkům apoštolů jsou jeho posledním dílem dokončeným těsně před smrtí, a tedy jde i o jakýsi testament.

Českým vydáním komentářů Skutků se završuje ediční řada, na jejímž počátku stálo Nad evangeliem podle Marka z 2007.  Postupně přibývaly další díly:  Nad evangeliem podle Matouše (2009), Nad evangeliem podle Lukáše (2011). A zatímco se připravoval k vydání i komentář Nad evangeliem podle Jana (2014), nabídku rozšířily drobnější komentáře k 1. listu Soluňanům Konec času (2011) a k listu Galaťanům Svoboda Božích dětí (2013).

O úvod do novozákonní knihy se postaral a o kladech Faustiho komentářů promluvil biblista a překladatel knihy doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. Mimo jiné uvedl, že „Praxe prvotní církve nás může naučit, jak přistupovat ke starozákonním příběhům a proroctvím ve světle vzkříšeného Krista. Duchovní čtení Skutků apoštolů je též jednou z vhodných odpovědí na výzvu církve k nové evangelizaci.“ Následovalo jím vedené zamyšlení nad úryvkem z 5. kapitoly Skutků apoštolů. 

 

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Po cestách prvotní církve
Po cestách prvotní církve

08.04.2017 14:00, Knihkupectví Paulínky, 4. dubna 2017

Autor: Jiří Šťástka, Člověk a víra

Počet fotek ve fotogalerii: 12

Fotogalerie Zobrazit fotky Po cestách prvotní církve

 
 
Nahoru