25.09.2013, kategorie: Titulní stránka

Po boku sv. Pavla

Po boku sv. Pavla
DNES

K čemu nám bylo dosavadní poslouchání o těch, jejichž jména nacházíme na stránkách Nového zákona, kdyby se nerozeznělo (alespoň u někoho) touhou po podobném setkání s apoštolem Pavlem?! Už od roku 1917 má apoštol Pavel novodobé spolupracovníky, spoluhlasatele evangelia…

 

 

 
 
Myšlenka na den: Není mocnější síly než ta, kterou Pán táhne srdce k sobě. Nejsme-li připoutáni, naše duše spěchá přímo do Boží náruče. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru