20.04.2014, kategorie: Titulní stránka

Paulínská studia

Paulínská studia

Pokračujeme v rozhovoru se sestrou Judith, sestrou z pražské komunity, která je tento rok na studiích v Římě.

Když ses vracela do Říma, měla jsi právě před exerciciemi. Jaké byly?
Nebylo to poprvé, kdy jsem absolvovala naše paulínské duchovní cvičení Donec formetur Christus in vobis (Dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu, Gal 4,19), které náš zakladatel bl. Jkaub Alberione napsal přímo pro naši spiritualitu a apoštolský styl života. Opět jsem se přesvědčila, že každý rok mám s nimi jinou zkušenost, i když by se mohlo zdát, že se pořád opakuje totéž. Je to naše cesta ke svatosti a ta nebude nikdy na této zemi dokončena…

Tím, že žiješ v generálním době, potkáváš často naši novou generální představenou. Jaká je?
Je to má spolusestra. Prostě žije mezi námi a vnímáme ji, že je nám skutečně nablízko.

Co jste měli v programu v dubnu?
Začátkem dubna jsme postupně navštívili všechny generální rady každého řeholního institutu, který tvoří Paulínskou rodinu.  Pro mne to bylo osobně velmi silné právě tím, že jsem intenzivně vnímala, že ač se lišíme akcenty, jsme přeci jenom jedna velká rodina, bratři a sestry. Všichni jsme se narodili z eucharistie a naše vztahy jsou silnější než vztahy s vlastní rodinou. Jinak pokračujeme v běžném studiu, jak jsem ho popsala minule. Jen se to více zintenzivňuje.

A co vás ještě čeká?
Začátkem května pojedeme na pouť do míst, kde naše řeholní rodina vznikala, kde se narodili zakladatelé, kde byly první komunity… Já už jsem v těchto místech byla, ale pro mnohé studenty to bude poprvé v životě. Právě v tyto dny tam byly z našeho římského sanktuária přeneseny ostatky našeho prvního svatého, Timoteje Giaccarda. Budou uloženy v chrámu sv. Pavla, kde on nejvíce působil. On sám je z tohoto kraje, takže se vrací „domů“. A měsíc na to se vrátím „domů“ i já (sestra pochází z Mexika – ale jejím domovem je už několik let Praha).

Na fotce je studijní skupina při návštěvě kaple generálního domu Sester Ježíše, Dobrého pastýře. 

 
 
Nahoru