13.03.2013 23:00, kategorie: Titulní stránka

Paulínky z Argentiny

Paulínky z Argentiny
vzpomínají na kardinála, který se stal papežem

Přinášíme Vám první myšlenky, které "proletěly" hlavou jedné naší argentinské spolusestry, když se dozvěděla, že její arcibiskup se stal papežem. Rozhovor s ní ještě téže noci (v Argentině byl den) udělala naše slovenská spolupracovnice Andrea Čusová. Nastávající vydání Katolického týdeníku zmíní výpověď téže sestry z facebookového rozhovoru, který s ní vedla redaktorka Kateřina Šťastná (zde na webu se objeví ve čtvrtek).

Maria Gabriela Flores, FSP: "Spomienky na kardinála Bergoglia sú pre mňa plné emócií a jeho zvolenie za pápeža je vzrušujúce. Spomínam si, ako som si s ním osobne potriasla rukou a povedala mu, že som juniorkou v kongregácii Dcér svätého Pavla. Chcela som ho poprosiť o modlitby, no skôr, ako som otvorila ústa, povedal: ´Modlite sa za mňa´. Vždy končil svoje príhovory rovnako, vždy svoje príspevky podpisoval rovnako – žiadosťou o modlitbu. Je to veľmi bystrý a jednoduchý kardinál, ktorý vždy večeral a obedoval sám. Často to bolo na autobusovej stanici, alebo na zastávke metra, on nemal zvláštne požiadavky. Veľmi dobre si pamätám tón jeho hlasu, vždy hovoril plynule a ticho. Pôsobí ako malý človek, ale pravdou však je, že keď išlo o nespravodlivosť, vedel zvýšiť hlas a gestá, a vtedy bol prekvapivo energický. Ukázal schopnosť čeliť aj tým najzávažnejším problémom súčasnosti. Bol kňazom symbolizujúcim podporu chudobným štvrtiam. Bystrý a skromný, ale tiež odvážny v odovzdávaní  Evanjelia ľuďom. K modlitbe vyzýva všetkých, pretože všetci sme Cirkev."

 
 
 
Nahoru