22.02.2016, kategorie: Titulní stránka

Paulínky na cestách

Paulínky na cestách
za katechety

V tomto školním roce jsme se rozhodly účastnit diecézních setkání katechetů a tak navázat na naši účast při národních katechetických kongresech. Na těchto setkáních nejčastěji prezentujeme naše publikace, zvl. ty určené pro práci při výuce náboženství, letos i tipy pro Rok milosrdenství. Důležitějším než je samotná „chvilka reklamy“ jsou však osobní setkání. Při nich slýcháme, jak se která věc osvědčila, co naopak stále pro práci s dětmi a mládeží chybí. Inspirovány z předešlých setkání jsme již vydaly např. záložkové sety na téma svátosti, ctnosti, liturgický rok, dary Ducha svatého.

Spolupráce s katechetickými centry (národním i jednotlivými diecézními) pokračuje při konzultacích při vyhledávání nových titulů ze zahraničí a jejich případných adaptacích pro české prostředí (Já se taky zpovídám!,  XXX kniha k prvnímu svatému přijímání, Skutky milosrdenství) nebo na vzniku českých textů (Matka Tereza).

Někdy bývá součástí setkání i přednáška na určité téma (lectio divina, paulínský způsob adorace) s následnou praktickou ukázkou. Těší nás, že můžeme přispívat k formaci katechetů a jejich svěřenců nejen našimi produkty, ale i sdílením naší paulínské spirituality. Vždyť letošním heslem je „Věříme, a proto s radostí hlásáme evangelium a krásu našeho charismatu“.

V připojené fotogalerii je několik záběrů ze setkání s katechety olomoucké arcidiecéze. Připojujeme i krátkou zprávu o celém setkání.

***

V termínu 15.–17. ledna se na Velehrad sjelo cca 60 účastníků již desátého arcidiecézního setkání katechetů. Toto setkání má být vždy konkrétní odpovědí na aktuální výzvy pro katechezi. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Páteční program reagoval na plod Národního eucharistického kongresu v podobě založení diecézního společenství adorátorů Eucharistická hodina a touhu po výchově dětí k setkávání s Ježíšem v tiché modlitbě adorace.  Paulínka Andrea Hýblová nám nejprve představila velmi inspirativní zkušenost řeholní kongregace Dcer svatého Pavla s prožíváním adorace a následně nás také provedla vlastní adorací. Na sobotu dopoledne přijal pozvání P. Jiří Kaňa a mluvil o zkušenosti farnosti Blansko, v níž již řadu let působí, s dobrovolnictvím a různými farními aktivitami. Jednou z hlavních myšlenek, které nám chtěl předat, je vnímání farnosti jako rodiny, v níž máme přijímat všechny své bratry za vlastní, stejně jako Pán Ježíš nás všechny přijal za bratry. Odpoledne P. Petr Smolek z ostravsko-opavské diecéze mluvil o Svatém roku milosrdenství. Nejprve nás seznámil s kořeny svatých let v SZ a dějinách církve, poté představil téma milosrdenství v Písmu svatém a u Svatého otce Františka a následně předložil výzvy, úskalí a podněty k prožívání Svatého roku milosrdenství. Sobotní den jsme zakončili modlitbou chval pod vedením P. Radima Kuchaře. V neděli za námi přijel otec arcibiskup, který mluvil o směřování pastorace v naší arcidiecézi. Ve své přednášce navazoval na novou pastorační směrnici Ježíšova metoda budování církve, kterou pro naši arcidiecézi vypracoval. V této směrnici navazuje na Kristovu výzvu: Jděte, získejte mi za učedníky všechny národy… (srov. Mt 28,19-20), přičemž bere vážně uvedená slovesa: jděte – ve smyslu vyjděme z kostelů, far a pastoračních domů k lidem a přinášejme jim Krista. Získejte – nejprve musíme lidem dávat zakusit svůj zájem, přivádět k Ježíšově lásce. Naše pastorace má tedy jasné směřování: ke zkušenosti s Kristem. Tato naše pastorační činnost musí vycházet z hlubokého osobního vztahu s Ježíšem a dít se ve společenství: společenství církve, společenství farnosti a skrze život malých společenství, která dále spolupracují s dalšími společenstvími ve farnosti a děkanátu. Proto je také důležité učit se tomuto životu ve společenství a také zmiňované spolupráci. A právě k tomu je určené také toto naše každoroční setkávání katechetů z celé arcidiecéze.

Martina Orlovská pro arcidiecézní měsíčník Oldin

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Za katechety (2015-2016)
Za katechety (2015-2016)

21.02.2016 12:00

Počet fotek ve fotogalerii: 8

Fotogalerie Zobrazit fotky Za katechety (2015-2016)

 
 
Nahoru