13.01.2013, kategorie: Titulní stránka

Paulínky k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

Paulínky k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

Nakladatelství Paulínky ve spolupráci s Centrem Pro oriente Christiano Vás zve na večer s názvem „Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví“ u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Setkání se koná 16. ledna od 19:15 v knihkupectví Paulínky při kostelu Panny Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo nám. 18. Předpokládaný konec ve 20:30. Vstup zdarma.

Olivier Clément je jedním z duchovních velikánů 20. století, který po celý svůj život usiloval o jednotu křesťanů, a to nikoliv za cenu uniformity, nýbrž prostřednictvím vzájemné úcty a naslouchání si. „Je sjednocení křesťanů blízko? Nevím, ale vím, že se odehrává už dnes, v našich myslích, našich srdcích, naší modlitbě a v samotném našem očekávání.“

Jako hosté vystoupí:

Doc. ThLic. Karel Sládek, Th.D., Centrum Pro Oriente Christiano, KTF UK: představení O. Clémenta a jeho životního příběhu.

Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., Centrum Pro Oriente Christiano, KTF UK: uvedení do světa francouzského pravoslaví.

Mgr. Hanuš Nykl, Ph.D., Ústav slavistických a východoevropských studií, FF UK: vliv ruského myšlení na život a dílo O. Clémenta.

Úryvky z duchovní autobiografie Oliviera Clémenta „Jiné slunce“ přednese Pavel Šimčík, herec Dejvického divadla.

Hudební vstupy v podání sboru Acant  (S. Rachmaninov: Bogorodice Děvo, raduj sja, J. Bokšay:  Trisagion, S. Pančenko: Mnohaletie patriarchálně). 

 

Kdo je O. Clément?

Olivier Clément, Francouz žijící v letech 1921–2009, jeden z  nejvýznamnějších západních teologů 20. století, kteří se inspirovali východokřesťanskou tradicí. Původně byl ateistou a ve svých třiceti letech konvertoval k pravoslaví. Také ho lze označit jako učitele, historika, filozofa, mystika, spisovatele či básníka. Byl člověkem širokého kulturního rozhledu, jenž se pohyboval v různých kontextech: učil jak na laických školách, tak i na pravoslavných a katolických institutech v Paříži či v Ženevě a rovněž i na Papežském orientálním institutu v Římě. Jeho osobnost byla respektována nejen v kruzích pravoslavné církve. Důkazem toho je jeho pověření Janem Pavlem II. v r. 1998, aby sepsal meditace křížové cesty na Velký pátek.

Z recenze K. Sládka knihy Jiné slunce:

Kniha prozrazuje Clémentovu schopnost uchopit příběh vlastního života v širokých duchovních kontextech dějin vlastní rodiny, národa, evropské historie i vývoje křesťanských tradic. Již při čtení prvních vět Clémentových vyznání pronikají textem jeho jasnozřivé vhledy do vlastní paměti, ve které minulé zkušenosti hodnotí zpětným pohledem víry. Jde o vzpomínky zralého křesťana, který svědčí o nalezené víře a naději s otevřeností a respektem k tajemství věčného života. Poznání pravoslavné tradice mělo u něho taktéž ozdravný vliv ve vztahu ke katolictví. Postupně se zbavoval antiklerikálních předsudků vůči katolické církvi zakořeněných mezi francouzskými socialisty. Pokud bychom jedním slovem mohli charakterizovat osobu Oliviera Clémenta, potom bychom jistě řekli jediné: byl to muž evangelia. Jeho život z víry se stále více stával komentářem evangelia žitým v přítomnosti a dávajícím nahlédnout budoucnost. Proto je Clément tak výjimečným autorem. Nepíše totiž vlastně o sobě, píše o příběhu evangelia ve svém životě a tehdejší době. Kéž bychom měli stále mezi sebou mnoho takto osvícených křesťanů!  

 
 
 
Nahoru