02.08.2012, kategorie: Titulní stránka

Pán uzdravuje...

Pán uzdravuje...
z recenze na naši knihu

Salvatore Tumino v závěru knihy Ježíš uzdravuje tvé srdce vydává svědectví o tom, jak si jej a jeho životní příběh Pán použil pro uzdravení mnoha lidí z depresí. Říká, že „když nás Pán uzdravuje, z rány se stává pramen života." Člověk se pak sám stává nástrojem uzdravení pro druhé. - Zda se jím stal i autorem této knihy se můžete přesvědčit sami.

***

„Dnešní člověk prožívá stále hlubší vnitřní krizi. Doléhá na něj tolik vjemů, těká mezi tisícovkou různých cílů, často zjišťuje, že už není sám sebou... Člověk bez Boha je hádankou, která nemá řešení." 
Hned úvodní slova vyjadřují podstatu a záměr knihy. Stejně jako podtitulek Cesta od smutku k radosti. Jak být radostným člověkem? Jak mít tam někde v hloubi duše onen radostný pokoj, který svět nemůže dát... Proč ho nemám, co je příčinou a co mohu udělat pro to, abych získal uzdravení srdce? 

Jsme zváni, abychom nahlédli do svého nitra. Ale ne sami. Abychom své srdce zkoumali spolu s Ježíšem. Pod jeho milosrdným a láskyplným pohledem poznávali sebe sama. Kniha podává jakýsi návod, jak jít po této nesnadné, ale osvobozující cestě. A z textu je patrno, že sám autor prožil zkušenost uzdravení, že býval člověkem zraněným a smutným. Ví, a dobře rozumí tomu, jak těžce se žije člověku pod otroctvím, které je způsobeno nejrůznějšími životními zkušenostmi a pády. Ale zakusil moc a sílu uzdravující Boží lásky, která jej zcela zaplavila a dále tryská, a on nemůže mlčet o své nejdůležitější životní zkušenosti. Přecházíme Od nenávisti k odpuštění, Od destruktivních pocitů viny k přijetí Božího odpuštění, Od pýchy k pokoře, Od závislosti na hmotných věcech ke spojení s Bohem, Od závislosti na televizi k podřízení se Ježíši, Od nečistoty k čistotě - to jsou již přímo názvy některých kapitol.

 ***

Autorem recenze je jana Šumpíková, převzato s dovolením redakce webového portálu Theofil.

Celá recenze i medilonek autora je k přečtení zde: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1808

/

/

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies