11.03.2015, kategorie: Titulní stránka

Obyčejné záložky?

Obyčejné záložky?

V této recenzi opustíme prostor knih a budeme se věnovat dvěma malým setům formátu „záložek“. Pocházejí z nakladatelství Paulínky a můžeme je řadit k velmi užitečným počinům pro rozšíření povědomí o obsahu liturgického roku a o svátostech. Řada Svátosti obsahuje osm záložek – sedm svátostí a úvod ke svátostem, Liturgický rok má záložek dvanáct – úvod a charakteristiky jednotlivých období a liturgických slavností.

Set Svátosti nenabízí výklad věroučného obsahu jednotlivých svátostí, ale spíše prohlubuje pohled na ně – neposlouží tedy tomu, kdo by se chtěl dozvědět něco o významu křtu, biřmování či jiné svátosti. Úvodní záložka Svátosti zahrnuje pouze stručnou charakteristiku a každá další záložka doplněná abstraktním obrázkem charakterizuje jednotlivou svátost. Na přední straně nese související citát z Nového zákona a z děl některých církevních Otců; na rubové straně pak najdeme liturgický text, který souvisí s udílením jednotlivých svátostí, přípravou na ně atd. Sada tedy neposlouží ani tak výkladu, jako spíš k soukromým úvahám nad jednotlivými svátostmi či k prohlubování vlastního chápání svátostí, pokud se jedná o ty katechizované, kteří již svátosti přijímají a učinili s nimi vlastní „zkušenost“.

Sada Liturgický rok je naproti tomu zaměřena více výkladově; jednak je bohatěji zpracovaná a ilustrace – zcela konkrétní symboly jednotlivých liturgických dob dobře každou záložku charakterizují. Výklad každé části obsahuje liturgickou barvu, charakteristiku období, dobu trvání, symboly, poselství, „průvodce“ liturgickou dobou (zpravidla některé postavy Nového zákona) a výklad je doplněn též souvisejícími biblickými citáty. Zvláštní skupinou jsou záložky věnované jednotlivým dnům velikonočního tridua, jejichž výklad je strukturován shodně, a záložky souhrnně vykládající mariánské slavnosti a svátky, slavnosti a svátky svatých a slavnosti a svátky Páně v liturgickém mezidobí: ty jsou na jednotlivých záložkách pouze vyjmenovány a stručně charakterizovány. Tento set je zcela jistě pěknou reprezentativní pomůckou, která může posloužit starším dětem či dospělých k upamatování charakteristik jednotlivých období liturgického roku.

Oba sety pro vhodné cílové skupiny jsou vítanou a vhodnou pomůckou; grafickým zpracováním pak aspirují i na vhodný drobný dárek tam, kde mohou dobře posloužit. Doufám, že se dočkáme i dalších takovýchto inspirativních počinů!

Děkujeme redakci pražského katechetického střediska za recenzi. 

 

 
 
Nahoru