22.01.2014, kategorie: Titulní stránka

Obrácení sv. Pavla

Obrácení sv. Pavla

V sobotu o Svátku Obrácení sv. Pavla bude knihkupectví zavřeno. V pražské komunitě v ten den dvě juniorky obnovují své dočasné sliby a další dvě sestry slaví výročí 25 let řeholního života.

Víte, že... V dekretu, který nám Apoštolská penitenciárie z pokynu Svatého otce udělila k našemu stoletému jubileu (20. srpna 2013 – 26. listopadu 2014), mimo jiné stojí, že je možné získat plnomocné odpustky pro všechny členy Paulínské rodiny i ty, kdo s námi spolupracují. Tyto odpustky jsou darem a pomocí všem duchovním synům a dcerám bl. Jakuba Alberioneho k jejich vlastnímu posvěcení, aby byli účinnými svědky Ježíše Krista, Mistra, Cesty, Pravdy a Života v jejich apoštolátu sdělovacích prostředků a v dalších odpovídajících apoštolátech.

Jsou pro všechny, kdo za splnění obvyklých podmínek se zbožně zúčastní některé liturgie v rámci oslav sta let Paulínské rodiny nebo se sami budou modlit na místech k tomu určených a svou modlitbu zakončí Otčenášem, Vyznáním víry, invokací k Panně Marii, ke sv. Pavlu a k bl. Jakubu Alberionemu.

Tato místa jsou:

V Římě: jakýkoliv den v papežské bazilice sv. Pavla za hradbami, kdykoliv v kostele Obrácení sv. Pavla na Tre Fontane, v bazilice Panny Marie, Královny apoštolů (v sídle italských paulínů a paulínek, kousek od Sv. Pavla za hradbami), v kostele Božského Mistra (v sídle italských sester učednic Božského Mistra).

V Albě: při návštěvě chrámu sv. apoštola Pavla (místo vzniku paulínů) a ve farním (původně paulínském) kostele Ježíše Mistra.

V jednotlivých kaplích Paulínské rodiny kdekoliv na světě v tyto dny: 20. srpna v den výročí založení, 26. listopadu o svátku bl. Jakuba Alberioneho, 25. ledna o svátku Obrácení sv. Pavla a 30. června o slavnosti sv. apoštola Pavla (vlastní slavnost Paulínské rodiny).

Nemocní členové Paulínské rodiny mohou tyto odpustky získat tam, kde žijí, když se duchovně připojí k liturgickým oslavám konaným ve světě a když své utrpení a omezení nabídnou milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii.

Milí přátelé, ať už sami cestujete do Říma nebo s námi na pouť do Alby anebo se u nás zastavíte, (tak, jak vás běžně zveme, či po domluvě) ve dny spojené s našimi slavnostmi, jste vítáni. Děkujeme za společenství modlitby a apoštolátu.

 
 
Nahoru