30.04.2012, kategorie: Titulní stránka

O službě, pravdě a lásce skrze média

Paulínky se aktivně účastní Studenstkého Velehradu. Organizátoři nám vymysleli krásné téma: O službě, pravdě a lásce skrze média.

Co je to Studentský Velehrad? Každé dva roky připravují toto setkání na tradičním poutním místě Velehrad vysokoškoláci vysokoškolákům a všem mladým lidem, kteří se chtějí společně modlit, setkávat, vzdělávat a bavit. Také XI. Studentský Velehrad nabídne program, ve kterém nebudou chybět společné bohoslužby, koncerty, besedy a diskuze s odborníky z různých oborů, sport, zábava, ale také například práce a nejrůznější podoby služby. Letošní téma, které v květnu 2012 společně otevře, je totiž právě služba.

Motto setkání je: Cestou služby - Následuj Ho!

Více informací naleznete zde: http://www.studentskyvelehrad.cz/

 

 
 
 
Nahoru