03.05.2017, kategorie: Titulní stránka

O růženci

O růženci
z myšlenek bl. T. Giaccarda

Několik myšlenek o růženci z promluv prvního paulínského kněze bl. Timoteje Giaccarda (+ 1948).

 • Kdo je na straně Panny Marie, je v bezpečí.
 • Kdo uctívá Marii, vždy přemůže zlého.
 • Kdo ji velmi uctívá, posvěcuje sebe i druhé.
 • Máte pochyby? Maria je světlem.
 • Jste znepokojeni? Maria je jistota.
 • Jste smutní? Maria je zdrojem radosti.
 • Hleďte na ni a dostane se vám radosti a pokoje.
 • Růženec je teologovi nejkrásnějším breviářem.
 • Každému křesťanovi shrnutím náboženského poznání.
 • Radostná tajemství vedou člověka k vítězství nad pýchou a k volbě pokorného života.
 • Bolestná tajemství vedou člověka k vítězství nad smyslností a k volbě života v čistotě.
 • Slavná tajemství pak vedou k výhře nad chamtivostí a k životu k chudobě.
 
 
 
Nahoru