03.12.2010, kategorie: Titulní stránka

Nový liturgický rok

Nový liturgický rok

Adventem začal nový liturgický rok, kterým nás o nedělích i všedních dnech (téměř vždy) provede apoštol Matouš a jeho evangelium.

Matoušovo evangelium se považuje za evangelium společenství: soustřeďuje se na Synovo slovo, které z nás činí syny Otce a zároveň bratry mezi sebou navzájem. V tomto bratrství se uskutečňuje naše synovství: ve vztahu k druhému člověku uskutečňujeme životní vztah k Jinému. To byl jeden z důvodů, proč toto evangelium bylo v církvi nejčtenější. V dnešní době, kdy se společný život stal problematickým, znovu nabývá na aktuálnosti. 

Zkuste do nového liturgického roku, kdy se o každé neděli předčítá Matoušovo evangelium, vejít s výborným průvodcem Nad evangeliem podle Matouše výborného biblisty S. Faustiho. Četba této knihy není tak náročná, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Nad úryvky z Matoušova evangelia se také zamýšlí M. Szabo (pražský kněz známý i mimo Prahu z pravidelného hostování v náboženských pořadech Českého rozhlasu) v knize Žít podle Bible, poprvé s MatoušemKniha je určena všem, kteří se chtějí na základě evangelia něco zajímavého o palčivých tématech naší doby dozvědět a snad se tak také posunout blíže k jejich řešení.

 A co jiného si založit do rozečtené Bible než záložku s apoštolem a evangelistou Matoušem. Na její druhé straně naleznete tuto modlitbu (jež je jakýmsi "extraktem" Matoušova evangelia):

Svatý Matouši,

ty jsi v Ježíši poznal naplnění Zákona, nového Mojžíše a očekávaného Mesiáše.

Odvážně jsi všeho zanechal, abys ho následoval. 

Pomáhej nám svou přímluvou, abychom si i my podle tvého příkladu 

 stále více osvojovali evangelní logiku a formovali svůj život podle ducha blahoslavenství. 

Vypros nám odvahu, abychom věrně kráčeli za Ježíšem i tehdy, když nám svět kolem nás bude odporovat. 

Přimlouvej se za nás i za ty, s nimiž tvoříme jednu církev a společně putujeme do Božího království. 

Amen.

 

 
 
Nahoru