18.07.2012, kategorie: Titulní stránka

Novinky k Roku víry

Novinky k Roku víry

Z rozhovoru pro Katolický týdeník vybíráme odpověď na otázku: K Roku víry chystáte nějaké knižní tituly?

Na konci června vyšel duchovní životopis Oliviera Clémenta Jiné slunce. Autor byl původně ateistou, během války se však setkal se strachem a smrtí a zároveň objevil i krásu života. Konvertoval ke křesťanství. Setkání s pravoslavným teologem V. Losským ho ovlivnilo natolik, že se z něj stal jeden z nejvýznamnějších francouzských pravoslavných teologů. Právě jeho cesta k víře, pohled na pravoslavnou spiritualitu a jeho otevřenost, to vše může být podnětné i pro českého čtenáře.

S prvními dny července vyšla další kniha, rovněž autobiografická, Silnější než nenávist. Její podtitul „Sedm životů pro Boha a Alžírsko“ připomene čtenářům film „O bozích a lidech“, který byl před rokem uveden na MFF Karlovy Vary. Film i kniha se bezprostředně vztahují k událostem z května roku 1996, kdy bylo v Alžíru zavražděno sedm trapistických mnichů. Nehledali ani slávu, ani mučednictví, ani moc. Byli si pouze plně vědomi svého povolání milovat Boha a Alžířany. V průběhu let, v dopisech, v článcích a v kázáních, která napsali, nastínili to, čemu věří, to, jak žijí uprostřed lidí, které milují, v dialogu s islámem, který neviděli jako fanatismus, ale jako cestu ke spáse muslimů. Celá kniha tak vyznívá jako hymnus na lásku, která – i při vědomí si krajního nebezpečí – vše překoná. I to je další pohled na život z víry.

V tomtéž rozhovoru byl zmíněn film Za bílého dne, který jsme se rozhodly vydat právě pro svědectví o životě plně zakotveném v evangeliu, který se pak projevuje konkrétními gesty (např. když se hlavní hrdina ve své službě věnuje přednostně těm posledním, dětem ulice, a otevírá kostel prostitutkám a chudým). Co se v rozhovoru v KT neobjevilo, neboť je zcela novou zprávou, je fakt, že 29. 6. papež Benedikt XVI. podepsal dekkret, kterým tohoto kněze prohlásil za Služebníka Božího, což je první krok na cestě k blahořečení.
Dalším filmem bude znovuuvedený dvoudílný film Lurdy, který vyjde v září.

***

Překvapením z naší redakční dílny je krabička Naděje života s duchovními vitaminy a s vloženým křížkem a desátkem.   

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies