02.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Novéna ke Čtrnácti pražským mučedníkům

Novéna ke Čtrnácti pražským mučedníkům
4. - 12. října
{poll_poll}

Dnes si připomínáme mučednickou smrt sv. Václava a modlíme se na jeho přímluvu za českou zem. Již brzy budeme moci oficiáně prosit o přímluvu i 14 nových blahořečených mučedníků. Den blahořečení předchází novéna...

Novéna je forma modlitby opakované po devět dnů za sebou. Novénou se věřící připravují na důležitý svátek nebo se ji modlí za účelem vyprosit si nějakou milost. Název je odvozen z latinské číslovky novem (devět). V nakladatelství Paulínky vyšel text novény, na jejímž vzniku se podílela řada bratří františkánské provincie. Na blahořečení se tak mohou duchovně připravit všichni věřící, kteří budou mít zájem, ať už soukromě doma nebo v různých společenstvích. Úryvky z novény se budou objevovat na našem webu.

Ve farnosti Panny Mareie Sněžné v Praze bude mít tato modlitba specifickou podobu: Novéna začne slavností sv. Františka ve čtvrtek 4. října při mši svaté v 18:00, kdy s bratry františkány budou již tradičně slavit liturgii bratři dominikáni, jejichž komunita byla onoho 15. února 1611 také ohrožována rozzuřeným davem. Slavnost bude mít obvyklou podobu včetně společného setkání v refektáři. Na každý další den novény budou pozváni ke společnému slavení večerní mše představitele řádů, kterých se zloba davu v únoru 1611 také nějak dotkla. Po mši sv. se budou konat buď slavnostní nešpory nebo koncert duchovní hudby. Program zde.

Paulínky ve spolupráci s Menšími bratry vydaly celkem tři publikace vztahující se k této události:

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies