18.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Noc žalmů

Noc žalmů
sestra Bible24

Uplynul týden od chvíle, kdy jsme zde psali o projektu Bible24. Jeho mladší sestrou je Noc žalmů. Ta se zrodila jako pokračování Bible24 v brněnské farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích.

Tato farnost zve letos už na druhé adventní bdění: "Budeme se společně modlit, rozjímat a naslouchat žalmům čteným i zpívaným."

PROGRAM:

pátek 2.12.2011 až sobota 3.12.2011


18:00 Mše svatá
19:00 - 21:00 Výstav Nejsvětější svátosti (první pátek)
21:00 - 6:00 NOC ŽALMŮ
6:00 Roráty

Zájemci o čtení se mohou hlásit na noczalmu@seznam.cz, na tel. č.            604 690 772       nebo se mohou zapsat do seznamů v sakristii.

PS: Pro ty, kdo to mají do Brna daleko, ale do Prahy blízko, platí předběžné pozvání na Noc žalmů v květnu 2012. 

 
 
Nahoru