20.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Noc žalmů

Noc žalmů
zbývají 4 týdny

Řeknete si, že zase nějaká Noc! Copak nestačí Noc kostelů, Noc reklamožroutů, Noc s Andersenem, Noc výhodných nákupů…?! Proč je tak v oblibě pro konání různých akcí právě noc? Možná, že přes den už lidé nemají čas vůbec na sebe samé, na své zájmy, na své touhy, na své přátele. A proto se ukrádá čas z noci. Jenže možná je to i tím, že noc v sobě skrývá ztišení, hru světelných paprsků a stínů, čas intenzivnějšího prožitku sebe samých, čas komunikace s někým Jiným.

A právě do takové noci vás chceme pozvat. Jistě si pamatujete na loňský projekt Bible24, který se konal u Svaté Ludmily na Vinohradech. Letos se přesuneme jen „o stanici metra dál“, na Náměstí Jiřího z Poděbrad. A kdoví, kde se za rok sejdeme a nad jakou biblickou knihou tentokrát? Ale nepředbíhejme…

Letos v Praze poprvé zazní celá starozákonní Kniha žalmů a to během jediné noci. Tento projekt se uskuteční 18. května 2012 v Plečnikově nádherném chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Slova prvního žalmu rozezní tento ojedinělý sakrální prostor v 19:30. Plánovaný konec je před třetí hodinou ranní. Projekt se uskuteční v rámci oslav 80 let kostela.

Noc žalmů navazuje na projekt Bible24, který v České republice proběh již třikrát jako česká verze v Evropě běžné nonstop četby celé Bible. Sesterský projekt Noc žalmů je zcela originálním projektem, který vznikl v Brně v roce 2010. V Praze to však bude letos poprvé, co skutečně zazní všech 150 žalmů. Podělí se o ně 62 čtenářů, kteří se vystřídají v sedmi hodinových blocích. Na závěr každého bloku v živých hudebních vstupech zazní skladby, jež svým charakterem doprovodí meditativní ráz celé akce. Hudební dramaturgii zajišťuje pedagog HAMU MgA. Ing. Ondřej Urban. Půjde o skladby pro varhany a housle nebo o varhanní improvizace.

Jak jsme již zmínili v úvodu, Noc žalmů je určena všem, kdo by se chtěli na závěr pracovního týdne na chvíli zastavit a zaposlouchat se do slov z Knihy, která patří k základům evropské kultury a pro nás křesťany se staly i součástí naší modlitby (pro některé během dne při tzv. breviáři, pro jiné o nedělích při liturgii slova – jako odpověď na první čtení). Žalmy jsou starobylou sbírkou zhudebněné poezie. Jejich slova vyjadřující různé emoce jako bolest, radost, chválu, prosbu o pomoc. Bývaly doprovázeny hrou na nástroj jménem psaltérion. Odtud pak jejich název žalmy. Noc žalmů provází další aktivity. Mezi ně patří i možnost napsat si vlastní žalm. Ty nejzajímavější budou k přečtení na webu farnosti a v kostele.

Účast přislíbil i herec a režisér pan Jaroslav Achab Haidler a tak se posluchačům dostane příležitosti uslyšet některý ze žalmů v jeho originále, v hebrejštině. Proč považuje takový projekt za důležitý, zdůvodňuje parafrází ze Žalmu 42: „Jako jelen prahne po tekutých vodách, tak prahne člověk (zejména dnes, kdy skoro nic neplatí) po slovu které neuhýbá“ a pokračuje: „Pevné a přitom poetické slovo biblických žalmů nikomu nevnucuje ani konfesi, ani pánaboha ani útěk k jakési „víře“. Vždyť víra je jen věrnost. Věrnost pevnému slovu a pevnému lidství…“ V tom se shoduje s předním českým biblistou, profesorem na katedře biblických věd KTF UK Praha Jaroslavem Brožem, Th.D. S.S.L.: „Žalmy jsou prastará poezie velmi zemitého rázu. Mluví ze srdce každému člověku, ať se raduje a tančí, ať vyhledává ticho srdce nebo touží mocně vyslovit hloubku své bolesti a beznaděje. Žalmy přesvědčí každého člověka, že se umí modlit, když neutíká od sebe. Právě tam ho bere za ruku Boží duch a zvedá jeho duši do výše, kde tušíme absolutno… božství… Boha… Otce.“

Přijměte tedy pozvání vejít dovnitř a nechat se vytrhnout z rytmu všedních dní slovy, která tiší i povzbuzují, hudbou, jež pozvedá duši člověka a světlem, které tuto noc nedá tmě šanci. Přijďte to i vy zakusit! I o vás mohou být slova Žalmu 77: „V noci uvažuji ve svém srdci, přemítám a můj duch hloubá…“. 

Pro ty, co to mají daleko, nabízíme přednášku docenta Hřebíka z pražské katolické teologické fakulty UK (lze si ji i stáhnout).

 

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies