21.05.2011, kategorie: Titulní stránka

Noc kostelů u P. M. Sněžné v Praze

Noc kostelů u P. M. Sněžné v Praze
s paulínskou inspirací

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů - Lange Nacht der Kirchen - ve Vídni, a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V  roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v  Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřelo 418 kostelů a modliteben v celé České republice. V roce 2011 Noc kostelů překračuje další hranice, tentokrát do sousedního Slovenska. Ve stejný den a pod stejným vizuálním stylem se tedy Noc kostelů bude konat poprvé již ve třech středoevropských zemích.

V této chvíli je do Noci kostelů v celé České republice zapojeno více než 870 kostelů; slovenská Noc kostolov představí v prvním ročníku více než 90 kostelů.

V sekci Inspirace náš materiál z naší paulínské dílny k dispozici pro všechny organizátory. V knihkupectví už máme programovou brožuru.

 Program Noci kostelů u Panny Marie Sněžné - Otisky minulosti

17:30 Májová mariánská pobožnost
18:00 Mše svatá
18:45 Nešpory: Společná modlitba breviáře s bratry františkány.
19:00 Zahájení Noci kostelů - varhany, slovo faráře.
Otisky minulosti I - zakladatel
19:30 Gotická stopa v kostele a klášteře - prohlídka a výklad.
19:50 Františkánské čtení: Čtení z Kvítků sv. Františka a z další františkánské literatury.
20:00 Hudba a výtvarná dílna: Ve výtvarné dílně vytváříme frotáže a otisky šablon.
20:30 Prohlídka varhan – prohlídka kůru kostela a nově opravených varhan.
Otisky minulosti II – 14 pražských mučedníků
21:00 Barokní stopa v kostele a klášteře - prohlídka a výklad.
21:20 Františkánské čtení
21:30 Hudba a výtvarná dílna
22:00 Prohlídka varhan
Otisky současnosti
22:30 Hudba – Clarinet factory: Klarinetové kvarteto představí duchovní a meditativní hudbu.
23:00 Současná stopa v kostele a klášteře: Projekt stavby nových varhan v kapli sv. Michala - prohlídka a výklad.
23:40 Zakončení Noci kostelů: Modlitba, zpěv, požehnání.

Celovečerní program
Radek Brož – Relikviář – instalace objektu výtvarníka Radka Brože.
Knihkupectví Paulínky - otevřeno do 22 hodin, noční slevy.
Setkání s františkánem - možnost rozhovoru s bratry františkány.
Výstava fotografií ze života farnosti.
Výstava k výročí 400 let smrti 14 pražských mučedníků.
Filmy s františkánskou tematikou – Bez hábitu, Blázen z La Verny.
Kavárna – káva, čaj, něco drobného k zakousnutí (do 23:00).

 

www.nockostelu.cz

 
 
Nahoru