21.05.2014, kategorie: Titulní stránka

Noc kostelů (2014)

Noc kostelů (2014)
+ něco ke stažení

Knihkupectví Paulínky má tuto noc, 23. května, otevřeno. Nabízíme celonoční slevu na knihy, různé materiály, zvl. biblické, možnost svěřit nám úmysl k modlitbě Pro děti pak samolepku s obrázkem světce, podle kterého se jako řeholní sestry jmenujeme. Knihkupectví bude otevřeno od 18 do 22 hodin. A především na Vás čeká sám papež František (skoro jako živý). 

V sekci Inspirace vám opět nabízíme tipy i pro vaši Noc kostelů. 

Program u "našeho" kostela Panny Marie Sněžné

18:00   18:45   Mše svatá
18:45   19:00   Nešpory s bratry františkány
19:05   19:20   Úvodní řeč faráře P.Antonína, varhanní doprovod
19:20   20:00   Výtvarný program pro děti
20:00   20:45   ALEXANDRA BERTI - soprano a VOJTĚCH SPURNÝ - varhany
20:45   20:55   Františkánské čtení
20:55   21:20   Prohlídka kostela, Michaelské kaple, relikviář s ostatky 14 umučených bratří
21:20   21:50   MUSICA CUM GAUDIO (z děl Françoise Couperina, Tarquinia Meruly a dalších)
21:50   22:20   Prohlídka kůru a varhan
22:20   22:50   Prohlídka s výkladem
22:50   23:20   Smíšený pěvecký sbor LOCAL VOCAL (italská duchovní hudba 16. a 17. století)
23:20   23:40   Prohlídka kůru a varhan
23:40   00:00   Půlnoční modlitba a zpěvy
00:00   02:00   Ticho v kostele

Během večera
18:00   22:00   Knihkupectví Paulínky
18:00   00:00   Výstava kreseb P. Michala Pometla OFM
19:00   23:00   Výstava Můj svět
19:00   23:00   Kavárna v Klubu - Františkova kafírna
Setkání s františkánem
Výstava relikviáře 14 umučených bratří

V kostele sv. Anežky České na Spořilově proběhne autorské čtení Zuzany Holasové z jejích knih pro děti. Mezi tím také z námi vydané knihy Popoupo. Čtení začíná už v 17 hodin!

V kostele sv. Prokopa na Žižkově bude otec M. Szabo číst z knihy Žít podle Bible. Podruhé s Janem a to v čase 23:00 a 23:30.

 
 
Nahoru