12.07.2010, kategorie: Titulní stránka

Není to zaměstnání, ale naše povolání

Není to zaměstnání, ale naše povolání

Paulínky jsou v Česku známé skrze své vydavatelství křesťanské literatury. Proč jste se rozhodly právě pro vydávání knih? Co pro vás bylo nebo je těžké?

Jako Dcery sv. Pavla jsme poslané hlásat evangelium lidem dnešní doby všemi sdělovacími prostředky. A proto, když v roce 1993 na pozvání kardinála Vlka přišly do České republiky první sestry misionářky, byla nakladatelská činnost jedinou možností, jak začít náš apoštolát. Sestry se musely učit jazyk, poznávat kulturu a hledat spolupracovníky. Začátek byl náročný, ale s pomocí Boží a nových přátel se to podařilo. Nakonec jsme otevřely i knihkupectví. Co nás však „bolí“, je fakt, že je nás v české komunitě zatím málo, abychom se mohly věnovat i dalšímu paulínskému apoštolátu (spolupráce s křesťanskými i veřejněprávními médii, vedení biblických kurzů či mediální výchova). Nic však nebrání tomu, abychom modlitbou i obětmi všechna tato místa neposvěcovaly.    

Není to v Česku riskatní podnik vydávat křesťanské knihy?

Riskantní podnik by to byl, kdybychom toto poslání braly jako příležitost k zisku. Jakožto Bohu zasvěcené osoby, důvěřujeme Tomu, který nám tento „podnik“ svěřil. To neznamená, že bychom se jen modlily a knihy se samy psaly a vydávaly. Z naší strany to žádá neustálé vzdělávání se, usilovné pracovní nasazení a spolupráci s druhými.

Na jaký typ literatury se soustřeďujete a z jakých jazyků knihy vydáváte? Jaká kniha vzbudila nečekaný zájem?

Zvláště se věnujeme knihám, které přispívají k duchovní formaci a k propojení spirituality s běžným životem (např. Najít si čas pro Boha, Vedeni Duchem svatým,Prameny vnitřní síly), snažíme se i přispívat k poznání Písma a učení církve (např. Nad evangeliem podle Marka, Máš na víc) a otázkám, kterým dnešní člověk čelí (Dáblovi tváří v tvář, Začít znovu, Život v usmíření). V nové edici Svět rodiny vyšla už kniha Správní rodiče?. Překládáme z italštiny, z francouzštiny, němčiny, angličtiny i polštiny, ale oslovujeme i české autory (J. Balík, M. Szabo, B. Holota ofm). Nečekaný zájem vzbudila Teologie těla Jana Pavla II. a knihy, které ji vysvětlují a přináší konkrétní aplikace do života.

Máte už českého čtenáře trochu přečteného? Co vás potěší při setkání s ním?

Znát českého čtenáře je přímo naším úkolem, abychom věděly, čím lidé žijí a jaké otázky si kladou. V knihkupectví se snažíme vést čtenáře k dobré literatuře a dbát na jejich vkus. Je krásné sledovat dospělé, jak přivádí své děti a hledají pro ně kvalitní knihy, překvapivý je zájem mladých lidí o náročnou literaturu a rovněž je povzbuzující vidět i starší čtenáře a jejich touhu po vzdělání a prohloubení vztahu s Bohem. Nejkrásnější je pak setkání s člověkem, který svou víru teprve nalézá a přichází k nám s důvěrou pro radu při výběru knihy a nebo třeba se jen zeptat, jak se modlí růženec.

Vedle knih vydáváte také filmy. Které tituly vzbudily zájem?

I když se cena filmů s křesťanskou tematikou liší od běžné nabídky jiných DVD, je zájem o filmy veliký. Protože takových filmů na českém trhu není tolik, je zájem o každý hraný film (naposled např. Apoštol Petr, Klára a František, Jan Pavel II.) a rovněž i o dokumentární filmy (např. Po stopách apoštola Pavla). Snažíme se naši nabídku stále rozšiřovat a tak nabízíme DVD i z produkce dalších studií, hledáme vhodné filmy v produkci levných DVD a také objednáváme filmy ze zahraničí. Dokonce k nám pro film Velké ticho chodí lidé, kteří by jinak do křesťanského knihkupectví nevstoupili.

Navštivte naše online knihkupectví na www.paulinky.cz

Čtenářům KT přejeme poklidný a radostný letní čas a ať vám nikdy nechybí dobrá kniha!

Za paulínky sestra Andrea fsp

Děkujeme redaktoru Janu Paulasovi za otázky.

Zde vkládáme původní text - liší se jen závěrečným pozdravem, který se již nevešel a drobnými škrty v textu.
Při hledání ilustrační fotografie jsme se snažily najít takovou, kde by kromě církevních představitelů bylo vidět i lidi - co se nestalo, byli oříznuti! - pro nedostatek místa. Chápeme, ale trochu nás to mrzí: naši zákazníci a čtenáři jsou pro nás důležití!

 

 

 
 
 
Nahoru